Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Synspunkt: Ikke flere lappeløsninger

Faglært sundhedspersonale vil altid være det bedste til akut livreddende behandling.

Sygeplejersken 1999 nr. 43, s. 35

Af:

Birte Poulsen, anæstesisygeplejerske

Hvordan kan det være, at man bliver ved med at foretrække lappeløsninger i den danske præhospitale behandling?

Det såkaldte 112-udvalg har taget den store beslutning, at politiet skal beholde telefonopkaldene i alarmcentralerne.

Dette er så langt fra til befolkningens gode.

Dvs. når man har ondt i halsen, kan man ringe til en læge; men når det virkelig 'brænder' på med f.eks. ondt i hjertet, kan man få en politibetjent i snak.

Nu har et udvalg under Sundhedsministeriet fået den 'geniale idé', at 'redderne' skal videreuddannes. Man anslår, at det vil koste 250 millioner kr. Det er meningen, at de skal undervises på hospitalerne. Hvem underviser dem der? Det gør de veluddannede anæstesisyseplejersker. Det er meningen, at 'redderne' skal lære at lægge en såkaldt venflon ind i venerne, så de ydermere kan give morfin og vanddrivende medicin. At lægge en venflon er et rutinespørgsmål, og den kan 'redderne' ikke få. Når lægerne på hospitalerne ikke kan klare dette, tilkaldes anæstesisygeplejerskerne. Når man ved, at det ofte er dårlige, måske tilskadekomne patienter, 'redderne' skal forsøge sig med, er det livsvigtig tid, der spildes. Hvis det så skulle lykkes, at de lægger en venflon, er det livsfarligt, hvis de giver for meget både morfin og vanddrivende.

Når der nu ikke er læger nok i landet til at varetage dette i ambulancerne, er den bedste løsning at bruge de velkvalificerede anæstesisygeplejersker, som i deres daglige arbejde er vant til at lægge venflon, give medicin og frem for alt er vant til at vurdere patienterne.

En anæstesisygeplejerske har en to-årig specialuddannelse oven i sygeplejeuddannelsen. Anæstesisygeplejerskerne står jo alligevel i skadestuen og venter på de kvæstede og bevidstløse patienter. Skal patienten senere overflyttes til et specialsygehus, er det også hende/ham, der sørger for ventilation og blodcirkulation.

Politiet er gode til at opklare ulykker, mord og lignende. Falck er udmærkede til førstehjælp, transport og lignende; men faglært sundhedspersonale vil altid være det bedste til akut livreddende behandling.

Birte Poulsen er ansat på Anæstesiafdelingen på Ringsted Sygehus.