Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2006 - 15

Download
placeholder - magasinforsiden

Tema: Stress

Jeg følte mig som en overstrakt elastik

Langvarig stress. Jette Kirkegaard elskede sit arbejde som operationssygeplejerske. Hun var ansvarsbevidst og gjorde sit bedste for at tilpasse sig de besparelser og ændringer, der skete på hendes arbejdsplads. Men det var aldrig godt nok, følte hun. Arbejdsmiljøet brød hende langsomt ned, og en dag måtte hun opgive at gå på arbejde.

Skær ned på forandringerne

For meget. Effektivisering, besparelser, strukturreform, LEAN-model, accelererede patientforløb. Listen over tiltag i sundhedsvæsenet kan hurtigt give åndenød. Men det er dårlig ledelse at forandre uden at have de ansatte med, mener stressforsker Bo Netterstrøm.

Lær at leve med omskiftelighed

Grundvilkår. Strømmen af forandringer i sundhedsvæsenet stopper ikke, så de ansatte må lære at leve med dem. Lederne skal dog blive bedre til at indføre nye ting, mener højtstående sundhedspolitiker, Johannes Flensted-Jensen (S).

Nu får jeg ikke kvalme af mit arbejde

Klarede skærene. Det så kulsort ud for ledende sygeplejerske Mette Kiær, da hun fik en depression efter alt for mange år med øget pres og forandringer på arbejdet. I dag er hun tilbage som velfungerende basissygeplejerske. Men hendes comeback til sygeplejen har krævet store ofre.

Selvhjælpsgrupper redder arbejdsliv

Ligesindede. At mødes og tale med andre sygeplejersker, der også er stressede, kan være den ventil, der skal til for ikke at gå helt ned med flaget.

Pas på de 50-årige

Alder før stress. Sygeplejersker går typisk ned med stress, når de fylder 50-55 år. Men mange kunne reddes, hvis jobbet blev tilpasset deres alder.

De flinke får stress

Problematisk perfektionisme. De er arbejdsomme og samvittighedsfulde. De tager forandringer uden at kny. De knokler af sted, selv om krop og psyke siger stop. Og de betaler prisen.

Fag

Teamorganisering af adipositaskirurgi

Tværfaglige team. Teamdannelse på en operationsafdeling i Aalborg tog udgangspunkt i teori og begrebsafklaring, før praksis blev ændret. Erfaringerne viser en række fordele ved, at operationerne over en længere periode udføres af den samme personkreds.

Integration af person og profession

Balancegang. Idealet blandt sygeplejersker er en adskillelse mellem arbejdsliv og privatliv, hvorimod person og profession helst skal forenes. Den balance kan være svær at finde.

Den kliniske vejleder som eksaminator og bedømmer

Kliniske prøver. Vejledning, eksamination og bedømmelse i den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen er en udfordring for den kliniske vejleder. For vejlederen er der tale om en proces, som kan beskrives i tre sammenhængende faser: forberedelse og planlægning, gennemførelse af eksamen og bearbejdelse af eksamensforløbet.

At se med hjertets øje

Kunst i sygepleje. Ved at søge inspiration i kunsten kan plejepersonalet opnå øget tiltro til deres egen sanselighed. Sanseligheden kan bibringe fagligt relevant kundskab om patienterne og bør tages alvorligt som supplement til diagnoser og målinger.

Accelererede operationsforløb til kvinder med ovariecancer

COVA. Indlæggelsestiden er faldet, tidsforbruget pr. patient er reduceret, og patienterne er tilfredse med forløbet og overraskede over egen formåen postoperativt, viser Rigshospitalets erfaringer med accelererede operationsforløb til kvinder med cancer ovarii.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Vagt i gevær

Alle, der har udskrevet patienter, har oplevet at være den berømte lus mellem en læge, der rydder afdelingen fredag eftermiddag, og dem, der skal modtage patienten i den anden ende. Her hjælper ingen bønner, men kun faglighed.