Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Datafangst i sygeplejerskekonsultationen

Lægecenter Korsør overvåger behandlingen af diabetespatienter og andre med kroniske lidelser elektronisk. En del af opgaven ligger hos de fem sygeplejersker.

Sygeplejersken 2011 nr. 3, s. 38-39

Af:

Kirsten Bjørnsson, journalist

SY-2011-3-38-1aAnne Louise Holm er ved at gennemgå en liste med alle de patienter, der har forhøjet blodtryk. Listen er sorteret, så de høje tryk, der skal reageres på, står øverst. Foto: Nils Lund Pedersen

Erik Augustesen, Ruth Hansen og de fleste andre patienter, som konsultationssygeplejerske Anne Louise Holm ser i løbet af en arbejdsdag i Lægecenter Korsør, passer deres behandling og de tider, de får til opfølgning og kontrol.

Men som i enhver anden lægepraksis  er der også patienter, der forsømmer de anbefalede undersøgelser, hvad enten det nu drejer sig om blodtryksmåling, lungefunktion eller diabetespatienternes fødder. Og det er meget tit de patienter, som er dårligt regulerede og har allermest brug for at få kontrolleret deres blodtryk eller langtidssukker og få det behandlet.

Disse patienter er lægehusets læger og sygeplejersker i de senere år begyndt at gøre en ekstra indsats for. Redskabet er et it-modul, Datafangst, der lægger patientdata for udvalgte diagnosegrupper som diabetes, KOL mfl. i en landsdækkende database.

Her kan lægerne trække oversigter over forskellige patientgrupper, som ud over patientdata og risikofaktorer som rygning og overvægt også viser resultater af blodprøver og andre undersøgelser, hvornår patienterne sidst har været til undersøgelse, og hvornår de næste gang har en tid.

De tre praktiserende læger har i vid udstrækning overdraget kontrol og regulering af patienter med kroniske sygdomme til de fem sygeplejersker i lægehuset.

SY-2011-03-38Lægecenter Korsør har fem sygeplejersker ansat. De passer på skift ambulatoriet, hvor de ser patienter med aftalt tid fra kl. 8 til 14. Foto: Nils Lund Pedersen

Og det er sygeplejerskerne, der efterfølgende gennemgår oversigterne og kontakter de patienter, som f.eks. ikke har passet deres faste kontroller eller er dårligt regulerede og trænger til en opfølgning. Hvis de kan se, at f.eks. en blodtrykspatient allerede har en tid til noget andet, noterer de måske bare, at det er tid at foreslå en blodtrykskontrol ved den lejlighed.

Mange er faktisk glade for en påmindelse, siger Anne Louise Holm.

”Diabetespatienterne er gennemgående positive. KOL-patienter ligger det lidt tungere med. De har sværere ved at se formålet  med kontrollerne, hvis de ellers har det godt. Og i sidste ende er det jo dem selv, der bestemmer.”

For øjeblikket bruger Anne Louise Holm sine ledige stunder på en oversigt over patienter med forhøjet blodtryk. Hun kigger efter de højeste blodtryk, efter kolesterol og rygestatus, og når hun finder meget høje tal, sender hun et brev og foreslår en tid til opfølgning.

Tidligere har Lægecenter Korsør gennemgået patienter i blodfortyndende behandling, astma og børnevaccinationer. Især børnene var en kæmpesucces, fortæller Anne Louise Holm.

”Forældrene var utrolig glade, når de blev kontaktet, og vi kunne fortælle, at de havde misset en vaccine.”

Læs om Datafangst på www.dak-e.dk

Hvad er din bedste oplevelse med en patient i den sidste uge?

”Det har jeg svært ved at svare på. En patient, som jeg kendte rigtig godt, døde i nat, og det er det, der fylder mest for mig lige nu. Hun er kommet her to gange om ugen, og vi synes alle sammen, det er lidt trist. Men det var godt for hende.”