Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Klinisk retningslinje om mundpleje

Artiklen beskriver en ny klinisk retningslinje for mundpleje, som sætter fokus på screening af mundhulen og forebyggelse af bl.a. pneumoni vha. korrekt mundpleje.

Sygeplejersken 2011 nr. 3, s. 62-63

Af:

Jeannette Boholt Borchersen, cand.cur.

Retningslinjen anbefaler, hvordan mundpleje bør indgå som et systematisk indsatsområde i klinisk praksis. Der præsenteres et redskab, ROAG (revised oral assessment guide) til vurdering af patientens mundhule, herunder et eksempel på, hvordan ROAG kan anvendes til systematisk intervention i forhold til udførelse af mundpleje. Redskabet kan implementeres på flere måder i den kliniske hverdag.

  1. Det kan indgå i den daglige intervention, vurdering og dokumentation af patienternes mundstatus
  2. Det kan anvendes i forbindelse med undervisning af plejepersonale.

Selvom mundpleje er en basal sygeplejeopgave, viser flere undersøgelser, at opgaven ikke prioriteres særlig højt af det plejepersonale, der har ansvar for opgaven. Ofte er mundhygiejne det sidste, der udføres i patientens personlige hygiejne, og det er en af de opgaver, der først udelades ved travlhed.

Medvirkende årsager til denne nedprioritering af basal mundhygiejne kan være en kombination af,

  • manglende viden om midler og redskaber til pleje af munden, indikatorer for en sund mund og medikamenters påvirkning af mundens tilstand
  • at der ikke anvendes retningslinjer eller instrukser for, hvordan man vurderer mundstatus, og hvordan tandbørstning bør foregå i praksis.

Selv kortvarige perioder med kompromitteret mundhygiejne kan have alvorlige konsekvenser for patienters orale sundhed, herunder ernæringstilstand. Desuden forebygger systematisk vurdering og korrekt udført mundpleje både pneumoni og endocarditis. Endelig kan tandproblemer påvirke patientens velbefindende, selvrespekt og relationer til omgivelserne.

Studier viser, at kvaliteten øges, når det sundhedsfaglige personale opkvalificeres på området gennem praktisk, erfaringsbaseret undervisning sammen med teoretisk traditionel uddannelse.

Den nyligt publicerede kliniske retningslinje om mundpleje og tandbørstning til voksne hospitalsindlagte patienter forsøger at imødekomme den kliniske problemstilling og opfordrer derfor praksis til at udarbejde lokale instrukser ud fra den kliniske retningslinje.

Mundpleje bør være en væsentlig indikator, når kvaliteten af sygeplejen skal vurderes.

Jeanette Borchersen er klinisk udviklingssygeplejerske i kvalitetsenheden, medicinsk afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord.

Læs ”Klinisk retningslinje til identifikation af behov for udførelse af mundpleje hos voksne hospitalsindlagte patienter” på cfkr.dk hvorfra retningslinjen også kan printes.