Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2012 - 13

Download
Sygeplejersken_2012_13 - magasinforsiden

Faglig information

Vi skal vide, hvordan patienterne prioriterer

Prioriterer patienter og sygeplejersker ens? Er det de samme ting, de finder vigtige? En undersøgelse af dette er omdrejningspunktet i forfatterens masterafhandling. Anbefalingen lyder, at mere dialog er nødvendigt, hvis sundhedsvæsenet skal være mere patientcentreret.

Den professionelle omsorg i centrum

Hvor svært kan det være at fortolke patientens behov og vise opmærksomhed og gøre noget, som både tjener patientens velbefindende og gavner patientens sygdoms- og livssituation, spurgte professor i klinisk sygeplejevidenskab, Charlotte Delmar, i sin tiltrædelsesforelæsning på Aarhus Universitetshospital.

Hold styr på den studerendes læreproces

Når en sygeplejestuderendes faste vejleder ikke er til stede på afdelingen, kan det være svært for alle parter at vide, hvor langt den studerende er kommet i sit læringsforløb. Et nyt skema skal hjælpe med at holde styr på forløbet, men implementeringen af skemaet er vanskeligere end forventet.

Indsigt i egen faglighed

DSR Kreds Midtjyllands fotobogsprojekt ”Øjeblikke” har fået de medvirkende sygeplejersker til at reflektere over egen sygeplejefaglighed.

I HVERT NUMMER

Dilemma: Mormor og det store grantræ

Når mennesker med demens er dørsøgende, kan et optisk bedrag være løsningen. Døren bliver malet, så den ikke længere virker tiltrækkende. Der er imidlertid delte meninger om, hvorvidt det er at narre syge mennesker, eller om det er en humanistisk indsats, der hindrer værre ulykker for den demente.

5 faglige minutter: Fra en klinisk vejleders dagbog

En anden studerende tager simpelthen kaffen med ned, når hun skal ud at ryge, for det er da altid fornuftigt at signalere i disse for vort land så svære tider med arbejdsløshed, at man forlader afdelingen med smøger og kaffe oppe fra femte sal i den aftalte 10 minutters pause og dermed satser på, at andre tager klokken, mens man selv står og behovsopfylder.

Baggrund

POR3T af mænd i sygeplejen

Når mænd søger ind i sygeplejefaget, må de leve med at have en kvindelig titel, blive forvekslet med portøren eller lægen og blive kigget på, når bækkenkogeren brænder sammen, for kan du ikke lige fikse den?

Fag

Dårlige KOL-patienter kan opleve høj livskvalitet

Scoringer, der viser et lavt fysisk funktionsniveau og høj risiko for at dø, kan ikke anvendes som parameter for den svært syge KOL-patients opfattelse af egen livskvalitet. Det viser en undersøgelse foretaget blandt 13 patienter udskrevet i live efter Non Invasiv Ventilationsbehandling (NIV) på Holbæk Sygehus.

Brobygning mellem teori og praksis

Et samarbejde om den motiverende samtale har gjort både sygeplejestuderende og KRAM-rådgivere klogere, viser et projekt fra Nordjylland. Artiklen er baseret på en undersøgelse af læring hos henholdsvis en interventionsgruppe og en kontrolgruppe. Forfatterne anbefaler, at der etableres flere undervisningsforløb med fokus på videndeling mellem den teoretiske og den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen.

Den rigtige måde at være mor på

Amning, leg, ro og hygge er med til at definere den rigtige måde at være mor på. Viden om sundhed er en stor del af mødres identitet, og gennem vejledning er de sundhedsprofessionelle medvirkende til at underbygge denne identitetsskabelse. Resultatet er, at mødrene tager patent på børns sundhed, mens fædrene skubbes ud på sidelinjen. Det viser fokusgruppeinterview i to mødregrupper. Artiklen er baseret på forfatternes kandidatspeciale.

Tema om hjerterehabilitering

Patientens fortælling er sygeplejerskens ledetråd

HJERTEREHABILITERING. På Hjerterehabiliteringen på Bispebjerg Hospital finder personale og patienter i fællesskab – med udgangspunkt i patientens fortælling – frem til livsstilsændringer, patienterne selv synes er fornuftige, og som kan harmonere med deres dagligdag.