Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Alle kan høre hvad alle siger

TAVSHEDSPLIGT. Patienten kommer ind på akutmodtagelsen med sin pårørende, og et forhæng bliver trukket for. Her risikerer patienten og den pårørende at kunne overhøre andre patienters helbredsoplysninger og personlige oplysninger, og måske har man set nabopatienten, før forhænget blev trukket for. I bevidstheden lurer også frygten for, at andre kan høre, hvad man selv taler med lægen og sygeplejersken om.

Sygeplejersken 2014 nr. 10, s. 16

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, journalist

Low_oploeft_tavshed
Attribution 
Illustration: Mikkel Hensel
De fysiske rammer udfordrer fortrolighed og tavshedspligt overalt i sundhedsvæsenet, hvor patienter ligger på flersengsstuer og på gange, men også på akutmodtagelser, som flere steder er indrettet i åbne rum, og hvor der bliver optaget journal og talt om fortrolige ting.