Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Mobning gav sur smiley til anæstesiafsnit

Sygehus Vendsyssels anæstesiafsnit i Frederikshavn har fået en sur smiley af Arbejdstilsynet, der vurderer, at sygeplejerskegruppen er plaget af mobning. Ledelsen arbejder på at løse problemet, siger viceklinikchef.

Sygeplejersken 2014 nr. 10, s. 10

Af:

Nana Frederikke Fischer, journalist

sur%20smileyRygtespredning, verbale trusler og klikedannelser mellem personalet er en del af dagligdagen på Afsnit Anæstesi i Frederikshavn under Sygehus Vendsyssel. Det vurderer Arbejdstilsynet, der derfor giver afsnittet en sur smiley for arbejdsforholdene.

I afgørelsen fra maj i år skriver Arbejdstilsynet, ”at der ved arbejdets udførelse i forbindelse med anæstesisygeplejerskernes opgaver på Afsnit Anæstesi – Frederikshavn er risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning.”

Og det bekymrende billede kan sikkerhedsleder ved Sygehus Vendsyssel, Sonja Dall, nikke genkendende til.

”Jeg er helt klart af den opfattelse, at nogle føler sig mobbet. Men jeg er også af den opfattelse, at der ikke er nogen, der bevidst går ud og mobber. Det handler om at skabe en ordentlig omgangstone, og at man arbejder professionelt, også i kommunikationen. På en eller anden måde har man fået skabt en kultur med meget vide rammer for, hvad der er i orden,” siger hun.

Hvisken i pauserummet

Flere af de ansatte oplever ifølge tilsynsrapporten regelmæssigt at blive udsat for mobning, og både ledelse og ansatte forklarer, at mobningen har stået på i mere end et år.

Nogle ansatte er f.eks. blevet overfuset, mens de var ved at bedøve en patient, og flere ansatte har oplevet ”at når de kommer ind i pauserummet, bliver der snakket og ”tisket/hvisket”, og at dette forstummer, når man kommer ind.”

Sonja Dall forklarer, at ledelsen allerede i 2011 blev opmærksom på, at der var problemer på afsnittet på baggrund af en tilfredshedsundersøgelse. Derfor hyrede de en konsulent, der bl.a. hjalp med at udarbejde nogle spilleregler for at skabe bedre samarbejde og bremse mobning og konflikter. Men dét arbejde er der ikke blevet fulgt tilstrækkeligt op på, mener sikkerhedslederen:

”Nu skal vi finde ud af, hvordan vi får det til at leve i dagligdagen. Vi skal være mere skarpe på at handle, når vi oplever, at reglerne ikke bliver fulgt. Man skal bruge dem i dagligdagen,” siger hun.

Løsning tager tid

Arbejdstilsynets afgørelse betyder, at afsnittet har fået et påbud og et såkaldt rådgivningspåbud, der skal være efterkommet senest 1. september. Med andre ord skal ledelsen hyre en autoriseret rådgivningsvirksomhed, der kan hjælpe til at forbedre arbejdsmiljøet.
Ifølge viceklinikchef ved Klinik Anæstesi, Bjarne Dahl Christiansen, er der allerede hyret en rådgivningsvirksomhed, men klinikledelsen har søgt om en længere frist for at efterkomme påbuddet, fordi man ikke kan ”løse den slags problematikker over to måneder i en sommerferie.”

Tidslinje

8. april

Arbejdstilsynet var på besøg på afsnittet og talte bl.a. med fem ansatte, afdelingsledelsen og arbejdsmiljøgruppen. Både ansatte og ledelse kunne berette om mobning.

7. maj

Arbejdstilsynet giver afsnittet et påbud og et rådgivningspåbud for at sikre, at arbejdet ikke fører til helbredsforringelse som følge af mobning.

1. september

Begge påbud skal senest være efterkommet. Klinikledelsen har dog anmodet om at få udskudt fristen.

”Men vi forsøger at rykke så hurtigt, vi kan, så vi har netop holdt et møde med personalet, og rådgivningsfirmaet er begyndt at gennemføre interview med alle de ansatte for at afdække problemets omfang. Derefter skal vi beslutte en mere konkret handlingsplan, men det er på nuværende tidspunkt ikke mit indtryk, at mobning gennemsyrer afsnittet fuldstændig. Der er i hvert fald medarbejdere, som giver udtryk for, at de ikke kender til problematikken,” siger han.

I Arbejdstilsynets afgørelse er det også nævnt, at nogle i personalegruppen oplever, at en del af krænkelserne kommer fra ledelsen, men det kan Bjarne Dahl Christiansen slet ikke genkende.

”Det er på ingen måde ledelsens ønske at fremme mobning. Vi ønsker tværtimod det gode samarbejde,” siger han.