Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Studerende i praksis: Borgeren ønskede ikke at blive genoplivet

En sygeplejestuderende læser forskellige etiske dilemmaer i sit fagblad, og de giver sammen med en situation fra praksis inspiration til bachelorprojektet.

Sygeplejersken 2014 nr. 14, s. 8

Af:

Anja Jeberg Nielsen, sygeplejestuderende, modul 14

hjertestarter
Attribution 
Foto: Scanpix
Når man langt om længe nærmer sig afslutningen på sit studie, begynder tankerne at kredse om det afsluttende bachelorprojekt. Man står over for muligheden for at kunne sætte alle de ting, man har oplevet på skolen, blandt sine medstuderende og tiden i klinikken, i perspektiv.

Jeg har ofte fulgt med i spændende debatter i bladet Sygeplejersken, men nogle artikler fangede min interesse ekstra meget. Fra september 2013 og frem til foråret 2014 kunne der læses nogle dilemmaer om ”En værdig død på plejehjem” samt ”Undgå udsigtsløs behandling”, som omhandler genoplivning. Jeg kunne hurtigt mærke, at dette område berørte et etisk dilemma, både for borgerne, sundhedspersonalet og lægerne.

På modul 11 var jeg i klinik i primær sundhedstjeneste på et akut- og rehabiliteringscenter, hvor jeg kom rigtig tæt på en borger, som var på ”sit livs sidste rejse”, som personen så smukt selv udtrykte det. Vi talte om problematikken omkring genoplivning, og denne borger samt familien havde gjort sig alle de fornødne ting klart vedrørende borgerens forestående død.

Det eneste, de dog ikke var klar over, var netop vigtigheden af, at oplysningen omkring fravalg af genoplivning skulle fremgå af borgerens journal, og at dette skulle drøftes med egen læge. Borgeren blev udskrevet til den sidste tid i eget hjem og fik aftalt med egen læge, at denne ville møde op i hjemmet, så der kunne komme styr på dokumentationen, så det tydeligt fremgik, at denne borger ikke ønskede genoplivning.

Jeg fik en personlig tak af borgeren for netop at gøre det klart, at selv om man nogle gange tror, der er styr på alt, så kan selv de vigtigste ting fremstå uklare.

Der er i januar 2014 kommet en ny vejledning vedrørende genoplivning fra Sundhedsstyrelsen, som ledelsen i den enkelte kommunale hjemmesygepleje, på det enkelte plejecenter og lignende samt i den præhospitale indsats skal sørge for at få implementeret. Det var så her, min spirende nysgerrighed begyndte at vokse til netop at få undersøgt, hvordan den ny instruks bliver fulgt op.

Så nu er det grobunden for mit bachelorprojekt, og jeg glæder mig til at komme i gang med det sidste forløb i et utrolig spændende studie.

Anja Jeberg Nielsen, sygeplejestuderende på modul 14, VIA College i Aarhus

Er du sygeplejestuderende, og har du oplevet en situation, hvor du lærte noget af en patient, en pårørende eller en fagperson i sundhedssektoren, så skriv til os. Send din historie til jb@dsr.dk  Den må højst fylde 2.000 tegn uden mellemrum. Du får 500 kr., når din historie bliver bragt i Sygeplejersken.