Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

På job: Vitale værdier afslører begyndende sygdom

Tidlig opsporing af begyndende sygdom, TOBS, er et redskab, som Favrskov Kommunes hjemmesygepleje bruger til at forebygge indlæggelser.

Sygeplejersken 2014 nr. 9, s. 42-43

Af:

Kirsten Bjørnsson, journalist

3-oploeft
Foto: Kissen Møller Hansen

Det er overskyet og trykkende denne sommermorgen, og Bertha Christensen har taget sin ilt i brug for at få bedre luft, fortæller hun hjemmesygeplejerske Inger Badstue.

3-4Inger Badstue har været hjemmesygeplejerske i samme område i rigtig mange år og kender beboerne godt.

Bertha Christensen må for tiden bruge kørestol efter et fald og en tilstødende lungebetændelse. Men trods høj alder, 83 år, og en KOL, som af og til bliver kompliceret af luftvejsinfektioner, har hun ikke været på sygehuset for nylig. Hun er en af de borgere, som Favrskov Kommunes indsats for at forebygge indlæggelser er rettet mod.

Når en borger viser tegn på svækkelse, bruger hjemmesygeplejersken et nyudviklet redskab, Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom, TOBS, til at afdække borgerens tilstand. Hun måler puls, temperatur, respiration, blodtryk og bevidsthed og scorer hvert område med 0-3. Hvad scoren skal udløse af handlinger, er fastlagt i et sæt retningslinjer. Hvis den samlede score f.eks. er 1, skal sygeplejerskerne bl.a. undersøge urin, vurdere væskeindtag og medicinændringer og gentage observationerne inden for otte timer.

3-1Hjemmesygeplejerske Inger Badstue besøger Bertha Christensen en gang om ugen.

”Vi skal stadig have det kliniske blik. Men TOBS kvalificerer de observationer, vi gør,” siger Inger Badstue.

Det nye redskab giver et fælles sprog til alle, der er involveret i en borgers behandling. Det er ikke mindst en fordel i kontakten til de praktiserende læger, og det er Inger Badstues oplevelse, at man hurtigere får sat en nødvendig behandling i gang, når man kan underbygge sine observationer med borgerens vitale værdier.

”Jeg har flere gange hørt fra en vagtlæge, at det var godt at tale med én, der havde styr på det.”

3-3Der er en TOBS-taske til hver hjemmeplejebil, pakket og klar med udstyr til at måle vitale værdier.

Om TOBS har resulteret i færre indlæggelser, er svært at sige, for TOBS er ikke den eneste nyskabelse i kommunens forebyggende arbejde.

Der er også oprettet et specialteam af fire hjemmesygeplejersker med intensiv baggrund, og dem kan man trække på morgen og aften på hverdage og om dagen i weekenderne.

Mens TOBS er et godt redskab for hjemmesygeplejerskerne hos kronisk syge borgere, går specialteamet især ind i de problemer, der opstår akut.

”Vi har også borgere med kroniske sygdomme, der simpelthen har en startpakke med penicillin og prednisolon liggende i hjemmet, så vi kan få startet en behandling så snart, der opstår et behov,” fortæller Inger Badstue.

”Med pakkerne til patienter med kroniske sygdomme har kommunerne jo i det hele taget fået flere redskaber til at forebygge indlæggelser.”

Læs om udviklingen af TOBS i ”Tidlig opsporing af sygdom i det primære sundhedsvæsen”, Sygeplejersken nr. 2/2014.

Din bedste oplevelse med en borger for nylig?

”En borger med en let depression begyndte pludselig at virke deliragtig, lidt manisk og meget snakkende. Det var fredag aften, og da TOBS’en ikke viste noget fysisk, undersøgte vi urinen, fandt en blærebetændelse og fik sat en behandling i gang. Næste dag havde hun helt mistet sprog og initiativ. Jeg fik sørget for ekstra hjælp til at spise og drikke, og da vores specialteam kom ud om søndagen og heller ikke fandt noget fysisk, og vagtlægen ikke fandt indikation for indlæggelse, fik borgeren fast vagt i 48 timer. På den måde sikrede vi, at borgeren fik noget at spise og drikke, og behandlingen fik mulighed for at virke.”