Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Vi er klar til donorpatienter

I Spanien er der ansat ansvarlige koordinatorer på alle hospitaler til at opspore potentielle donorer. Desuden er undervisning til personale og folkeoplysning bærende elementer, men sådan fungerer det ikke i Danmark, og derfor mangler der donorer. Donationsraten kan og bør øges gennem oplysning.

Sygeplejersken 2014 nr. 9, s. 68

Af:

Pernille Urhøj Faber-Madsen, intensivsygeplejerske,

Helle Oldfield, intensivsygeplejerske

Glostrup Hospital er et specialhospital med neurologisk center. Det har undret os, at der ikke har været flere organdonationsforløb. Derfor besluttede vi os for at undersøge, hvilke tiltag der gøres i andre lande med højere donationsrate end i Danmark.

Glostrup Hospitals organdonationsgruppe var i marts 2013 på studietur til Madrid for at forsøge at blive klogere på problemstillingen, at vi lokalt på intensiv afdeling på Glostrup Hospital – men også generelt i Danmark – er langt bagud i forhold til organdonationsraten i andre europæiske lande, som vi sammenligner os med (1).

Baggrunden for studieturen var at undersøge, hvordan man gør i Spanien, hvor man har den højeste donationsrate i Europa. Vi fandt ud af, at organdonation er højt prioriteret og organiseret således, at der er ansat ansvarlige koordinatorer på alle hospitaler til at opspore potentielle donorer. Desuden er undervisning til personale og folkeoplysning bærende elementer (2).

Studiebesøget affødte mange tanker og idéer til nye tiltag. Der er planer om flere faglige artikler, og vi har allerede afholdt flere foredrag. Dels for at fortælle om erfaringer og observationer fra Madrid, dels for at fortælle om idéer til, hvordan vi kan opspore uerkendte organdonorer på Glostrup Hospital.

Hensigten er at øge opmærksomhed og diskussion om emnet. Vi synes, det er vigtigt, at alle argumenter kommer frem, positive som negative. Ved at kende den enkeltes holdning er det nemmere at samarbejde og komme videre med processen.

Studiebesøget afstedkom bl.a., at vores donationsansvarlige overlæge indledte et tæt samarbejde med lægerne på neurologisk afdeling. Organdonationsforløbet blev formidlet generelt, og specifikt neurologernes rolle i forhold til et organdonationsforløb blev italesat. En recipient (modtager af organ) fortalte om sit liv både før og efter organdonation, dette gjorde et stort og afgørende indtryk.

Efter studiebesøget, opstarten af samarbejdet med neurologerne og foredrag har der været to situationer, hvor en patient fra neurologisk afdeling blev erkendt som potentiel donorkandidat og henvist til intensiv afdeling af neurologen. Den ene af de to patienter endte med at blive donor.

Det er, ifølge Dansk Center for Organdonation, første gang i dansk medicinsk historie, at en afdelingslæge henviser en patient som potentiel donorkandidat.

Vi mener, at samarbejde og kommunikation er vejen frem for at øge fokus på organdonation. Vi skal udbrede vores erfaringer, hvor det er relevant, og undervise stamafdelingernes personale, så de er opmærksomme på potentielle donorkandidater. Åbenhed omkring emnet er alfa og omega.

Grundet regionsplanen har vi ikke længere en akutskadestue og heller ikke en neurokirurgisk intensiv afdeling. Til gengæld har vi på Glostrup Hospital et Neurologisk Center, hvilket burde betyde flere potentielle organdonationsforløb, end der har været indtil nu.

Da vi ikke som i Spanien har ansat en koordinator til at opspore potentielle donorer, må vi have hjælp til opgaven fra stamafdelingens personale, primært lægerne. Vi tror på, at vi gennem undervisning, oplysning og erfaringer med foredrag bl.a. med transplanterede patienter kan udrette noget, som vil øge donationsraten.

Pernille Urhøj Faber-Madsen, intensivsygeplejerske, Glostrup Hospital; pernille.urhoej.faber-madsen@regionh.dk
Helle Oldfield, intensivsygeplejerske, Glostrup Hospital

Litteratur

  1. Newsletter Transplant. Vol. 18 no.1 September 2013. http://www.ont.es/publicaciones/Documents/newsletter_transplant_vol_18_no_1_september_2013.pdf
  2. Good practice guidelines in the process of organdonation National transplant organization, 2011.