Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2015 - 5

Download
Sygeplejersken_2015_05 - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Dilemma: Samtale fremmer forståelsen

En patient på modtagelsen går rundt på sin stue, går i seng, står op igen og er tydeligt forpint, men det er vanskeligt at finde ud af, hvor symptomerne stammer fra. En sygeplejestuderende kommer på en indlysende løsning.

Historisk: Kvinder af rette støbning

Det er 78 år siden, Lov om Bekæmpelse af Sygelighed og Dødelighed blandt Børn blev vedtaget i Danmark og dermed førte til, at kommunerne ansatte de første sundhedsplejersker til at styrke mødrenes diegivning og rådgive om ernæring.

5 faglige minutter: Den sociale død

Fysisk pleje er beskrevet i lærebøger om sygepleje, og de gamles sygdomsmønstre beskrives som komplekse, men det sociale liv, som også er komplekst, får hverken spalteplads eller næring, og det koster i livskvalitet.

Tema om recovery

Rollemodeller skaber håb og tro på recovery

PSYKIATRI. Håb er en bærende faktor for, at psykiatriske patienter kan komme sig over en psykisk lidelse. Tidligere brugere af psykiatrien er med til at skabe håb ved at bruge deres egne erfaringer, også kaldet peersupport.

Nu giver hun håb til andre patienter

Olga Runciman arbejdede som sygeplejerske i psykiatrien, da hun selv blev indlagt og kæmpede 10 år med at komme tilbage til livet. I dag arbejder hun som peermedarbejder på botilbuddet Slotsvænget med at skabe håb og tro på recovery hos personale og patienter

Peerstøtte sker i øjenhøjde med patienterne

Tidligere psykiatriske patienter skal fungere som rollemodeller, der i kraft af deres egen recovery viser psykiatriske patienter, at der er håb. En ordning, som har været en succes i England og USA, og som nu også har fået plads i regeringens psykiatriudspil.

Mindst 31 peer-support-tilbud i Danmark

Socialstyrelsen har lavet en kortlægning af peersupport-tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Danmark. I alt er der indsamlet information fra 31 tilbud, men kortlægningen er stadig under udvikling.

Puljemidler til projekt i stor skala

Tre kommuner i Østjylland, SIND og Region Midtjylland har sammen fået bevilliget penge til et nyt brugerstøtteprojekt. Planen er at uddanne tidligere psykiatribrugere, hvis primære fokus skal være at hjælpe førstegangsindlagte i psykiatrien.

Faglig information

Fra sygehus til supersygehus

En litteratursøgning med fokus på medpatienters betydning viser, at nogle patienter ønsker at have medpatienter tæt på, men enestuen vil være den primære patientstue på supersygehusene. Forfatterne opfordrer derfor sygeplejersker til at huske at gøre mødet mellem patienter muligt.

Baggrund

Minister: Vi skal arbejde intenst med det psykiske arbejdsmiljø

Ifølge en stor arbejdsmiljøundersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd oplever hver tredje sygeplejerske, at kvaliteten i deres sygepleje er under pres pga. faktorer i arbejdsmiljøet. Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) og formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen, mødtes til en drøftelse af, hvor der skal sættes ind. Særligt det psykiske arbejdsmiljø trænger til et løft, mener beskæftigelsesministeren.

Formand i klinik: Her er tid til sygepleje og omsorg

​På specialbotilbuddet Solgaven i Farum nord for København arbejder ni højt specialiserede sygeplejersker med blinde og svagtseende ældre. Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, drog i klinik på botilbuddet.

Fag

Komplians styrket efter deltagelse i glaukomskole

En kvalitativ undersøgelse af komplians efter deltagelse i glaukomskole belyser patienternes øgede viden om og evaluering af skolen. Patienterne har ikke tidligere opnået dybere viden om glaukom, hvilket skolen har ændret på.

Farmakonomer frigiver ressourcer til sygepleje

Hvad sker der, når en ny faggruppe træder ind i klinikken? Artiklen bygger på erfaringer fra et regionalt projekt, der er med til at kaste lys over sygeplejerskers oplevelser af, hvordan farmakonomer kan bidrage og aflaste i dele af medicineringsprocessen på en klinisk afdeling.

Tema om børn som pårørende

Nu kan vi rådgive syge forældre med børn

Et undervisningsforløb har medført en kulturændring på Brystkirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Tidligere var børn som pårørende forbundet med frustration, fordi personalet manglede viden om dem. I dag snakker de dagligt om dem.

Fik mod til at tale med børn

På Onkologisk afdeling i Herning har man i de sidste tre år haft fokus på børn som pårørende, og det har medført to nye initiativer rettet mod både personale og pårørende.

Teori og praksis

Teori og Praksis: Mundhygiejne til indlagte patienter

Artiklen anbefaler den bedst mulige fremgangsmåde for mundhygiejne til indlagte patienter. Artiklen er baseret på en litteratursøgning. På trods af vigtigheden af optimal mundhygiejne hersker der fortsat en vis forvirring blandt sygeplejersker om mundhygiejne og de redskaber, der kan anvendes hertil, hvilket artiklen søger at råde bod på.