Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Historisk: Sygeplejersker får medaljer for deres exceptionelle mod og opofrelse

Danske sygeplejersker har altid markeret sig i internationalt hjælpearbejde, og mange har igennem årene modtaget den prestigefyldte pris Florence Nightingale-medaljen, der uddeles af Internationalt Røde Kors. I år blev der tilføjet tre nye navne til listen over danske modtagere, der nu tæller 38 navne.

Sygeplejersken 2015 nr. 7, s. 13

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, journalist

historisk_dengangForstanderinde på Blegdamshospitalet Zelna Mollerup (th.) og Sankt Lukas-søster Eva Lyngby fik i 1957 Florence Nightingale-medaljen for organiseringen af plejen under den store polioepidemi i 50’erne.

Foto fra forsiden af Tidsskrift for Sygeplejersker nr. 11, 1957.

Dengang
Hvert andet år uddeler Internationalt Røde Kors Florence Nightingale-medaljen til 50 sygeplejersker på verdensplan, som har ”udvist exceptionelt mod og opofrelse i konflikt- og katastrofeområder eller har udført pionérarbejde inden for offentlig sundhed”. Siden medaljen blev indstiftet i 1912 og indtil dato, har nu 38 danske sygeplejersker modtaget den prestigefyldte pris.

Den første modtager i 1920 var Lena Tidemand, som under 1. verdenskrig i amerikansk tjeneste plejede tyske krigsfanger og civile internerede i Rusland.

Fire danske sygeplejersker fra Bispebjerg Hospital fik medaljen for gerninger under 2. verdenskrig. Eli Magnussen var ansvarlig for sygeplejen og blev pga. sin deltagelse i frihedskampen interneret i Frøslevlejren, hvor kvinderne gav hende tilnavnet ”Lejrens Engel”, og for dette arbejde fik hun medaljen.

Signe Jansen og Ellen Marie Christensen hjalp med at pleje og skjule sårede frihedskæmpere og redde jøder til Sverige – Ellen Marie Christensen var i øvrigt kæreste med den kendte modstandsmand ”Citronen”, som blev henrettet af tyskerne. Sygeplejerskernes aktioner med at hente kz-fanger hjem fra Tyskland i ”de hvide busser” blev organiseret af Maja Foget, som også deltog aktivt i turene over grænsen i de sidste måneder af krigen.

Udover indsatser i verdenskrige har danske sygeplejersker modtaget medaljen for deres exceptionelle mod og pionérarbejde i Danmark og i mange af verdens brændpunkter.


historisk_nuFormand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, hjælper Merete Rønnow Poulsen med medaljen. I baggrunden generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl.

Foto: Simon Klein-Knudsen

Nu
Fredag den 22. maj modtog tre danske sygeplejersker medaljen for deres arbejde ved en ceremoni hos Røde Kors i København.
Sundhedsplejerske Kirsten Plenge Abdalla modtog medaljen for sin mangeårige indsats under Balkan-konflikten i 90’erne og Kosovo-krisen i 1999. Da Kosovo-flygtningene kom til Danmark, stod Kirsten Plenge Abdalla – sammen med Aarhus Universitet – for en stor undersøgelse, der viste, at op mod 62 pct. af børnene var i risiko for psykiske skader.

Detw ud i det første store psykoedukationsprogram, der betød et skift i behandlingen af krigstraumatiserede flygtninge. Senest har hun arbejdet med at bekæmpe ebola i Vestafrika som del af det første akutte Røde Kors-team.

En anden garvet sundhedsplejerske på den internationale scene, Rikke Gormsen, har udviklet sundhedsarbejdet i Røde Kors-asylcentre i Danmark og været udsendt til verdens brændpunkter mange gange siden 1985.

Merete Rønnow Poulsen har arbejdet i krigs- og katastrofeområder stort set hele sin karriere siden 1978 bl.a. som operationssygeplejerske på det danske felthospital i Afghanistan og i Sydsudan.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, var med ved prisoverrækkelsen hos Røde Kors til de tre modige sygeplejersker.
”I har vist, at der stadig er brug for at udvikle en sygepleje, som bygger på viden, uddannelse og en høj etik. Og I har vist omverdenen, at der er mennesker herhjemme og ude i verden, som har brug for professionel sygepleje,” sagde formanden, som lagde vægt på, at Florence Nightingale-medaljen er ”uden sidestykke den fornemste udmærkelse, en sygeplejerske kan få”.

Læs mere i Sygeplejersken nr. 7-2015