Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Giv os ledelsesrum og tillid

Ledelseskommissionen skal komme med anbefalinger til, hvordan kvaliteten af ledelse kan styrkes i den offentlige sektor. Ledende sygeplejersker peger på, hvad kommissionen skal fokusere på i sundhedsvæsenet.

Sygeplejersken 2017 nr. 7, s. 56-57

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, journalist

2017-7-kvalitet-ledelseHvordan kan det være, at to plejehjem i samme kommune med den samme økonomiske ramme og sammensætning af borgere alligevel har mærkbar forskel i kvalitet?  Det eksempel brugte innovationsminister Sophie Løhde, da hun præsenterede regeringens ledelseskommission i marts.

”Vi må være åbne og sige, at der er forskelle, og det kan i mange tilfælde skyldes ledelsen i den enkelte institution, og derfor giver det god mening at se på, hvad dygtige ledere kan, så vi kan lære af dem og løfte kvaliteten i den offentlige sektor,” sagde Sophie Løhde på pressemødet i Finansministeriet, da Ledelseskommissionen blev præsenteret i marts. 

Kommissionen består af 10 ledere fra private virksomheder og fra regionale og kommunale virksomheder. 

For at sikre en bred forankring har regeringen nedsat en følgegruppe bestående af Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, de store hovedorganisationer på arbejdstager- og arbejdsgiversiden samt forskellige lederforeninger. Dansk Sygeplejeråd er repræsenteret gennem Lederforeningens formand, Irene Hesselberg.

”Jeg forventer, at Ledelseskommissionen kommer med anvisninger til, hvordan vi kan udnytte de offentlige lederes potentiale bedre, så der bliver bedre ligevægt mellem styring og ledelse. Der er brug for, at lederne kan lede og blomstre og have fokus på kerneopgaven,” siger Irene Hesselberg. 

Hun er glad for, at ledelseskommissionen undersøger ledernes vilkår ud fra ledernes eget perspektiv.

”Det er jo den klassiske fagforeningsvinkel, at lederne ikke gør det godt nok. Men jeg kender ingen ledere, som ikke godt ved, hvor vigtigt det er at inddrage og gøre det godt for medarbejderne.

Problemet er, at hvis alt skal styres oppefra – fra politisk niveau – så har lederne ikke noget rum til at lede,” siger Irene Hesselberg. 

Det personlige lederskab

Sygeplejersken har spurgt to ledende sygeplejersker, som er medlemmer af Lederforeningens bestyrelse, hvad de synes, Ledelseskommissionen skal fokusere på. 

En af dem er ledende oversygeplejerske på Anæstesiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital, Helle Lauridsen, som er optaget af, hvordan der kan skabes plads til at folde ledernes personlige lederegenskaber ud.

”Når Sophie Løhde bruger eksemplet med de to plejehjem, så indikerer hun, at det personlige lederskab har stor betydning. Det er jeg helt enig i, og jeg finder det vigtigt, at vi får de gode historier frem og dyrker dem, så vi kan lære af dem,” siger hun og nævner f.eks. netværk, fagdage og kurser som steder, hvor man kan lære af hinanden. 

”Når nogle steder blomstrer, så kan det både skyldes lederens faglige og personlige kompetencer og personalets og ledelsens evne til at transformere erfaringer fra andre områder til ens egne. Her har evnen til at begejstre og til at få det øvrige personale til at tage medansvar for udviklingen en meget stor betydning,” siger Helle Lauridsen.

Hun bifalder Sophie Løhdes løfte om at etablere mere tillid til, at ledere og medarbejdere kan arbejde målrettet og dedikeret med de rigtige ting.

”Jeg håber, at Ledelseskommissionen vil komme med anvisninger til, hvordan sundhedssektoren inden for de givne rammer kan dæmpe styringslysten og dermed give os ledelsesrum og plads til videndeling ikke blot lederne imellem, men også mellem ledelse og personale. 

Jeg kunne godt tænke mig, at det offentlige får mere tillid til, at ledere og medarbejdere netop er dedikerede og dygtige, og at vi arbejder med stærkt ambitiøse og høje mål. I sundhedssektoren kan vi godt styre selvstændigt og ansvarligt inden for et givent ledelsesrum med det mål at sikre den bedst mulige pleje og behandling til hver eneste patient,” siger Helle Lauridsen. 

Siloer skal nedbrydes

Ledende oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro, Bodil Overgaard Akselsen håber, at Ledelseskommissionen kan ændre på ledelsesorganiseringen på tværs af sektorer og fag. 

”Vi skal have mere fokus på samarbejdet og mobilisere de fælles ressourcer, så patientforløbene kan blive mere sammenhængende. I årevis har vi haft fokus på de gode patientforløb på tværs af sektorer, uden vi har fået løst problemerne. Der er brug for at få nedbrudt siloer både internt på hospitalerne, men i den grad også i samarbejdet med kommunerne. Det fordrer, at enhver leder skal se ud over eget ledelsesfelt og arbejde på tværs for det fælles mål,” siger Bodil Aagaard Akselsen.

Medicinsk Afdeling har tidligere deltaget i et tværsektorielt projekt med en kommune.

”Det gav fantastiske patientforløb, men desværre lykkedes det ikke at gøre projektet permanent,” siger Bodil Aagaard Akselsen. 

Hun mener, at sundhedsaftaler, forløbsprogrammer og lokale initiativer, som skal sikre bedre patientforløb, ikke kan ændre på de barrierer, der er af økonomisk, administrativ, politisk og kulturel art. 

”Vi er nødt til at kunne vise, at mangel på sammenhæng og samarbejde giver store økonomiske udgifter,” siger Bodil Aagaard Akselsen, som har sin tvivl om, hvorvidt kommissionen kan komme i mål med at skabe bedre sammenhæng mellem sektorerne:

”Jeg er mangeårig leder, og over årene har der været forsøgt ufatteligt mange initiativer. Og man kan spørge sig selv, hvad der i bund og grund er blevet flyttet?”

Inden årets udgang skal Ledelseskommissionen kortlægge og analysere den offentlige ledelse og komme med anbefalinger til, hvordan kvaliteten af ledelsen kan styrkes. 

Læs mere om Ledelseskommissionen på www.fm.dk