Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Hørt! Vi skal lære andet end at have travlt

Sygeplejestuderende Signe Munk advarer om, at travlhed i sundhedsvæsenet ikke kun går ud over personale og patienter. Kvaliteten af fremtidens sygeplejersker er også i fare.

Sygeplejersken 2017 nr. 7, s. 16

Af:

Emma Tram, journalist

2017-7-signe-munk
Travlheden i det danske sundhedsvæsen går ud over sygeplejestuderende som Signe Munk fra Professionshøjskolen Metropol.
Foto: Nils Meilvang
”Vi lærer godt nok at arbejde under pres, men lærer vi at udføre sygeplejen korrekt? Jeg tvivler.” 

Sådan skriver sygeplejestuderende Signe Munk i et læserbrev i information. Her forklarer hun, hvordan travlheden på hospitalsgangene går ud over de studerende i praktik. De studerende må ofte træde til som ufaglært arbejdskraft, fordi der mangler hænder, og sygeplejerskerne har ikke tid til at hjælpe med læring og refleksioner. 

”Når jeg kan se, at sygeplejerskerne løber virkelig stærkt, så råber jeg ikke nødvendigvis op, hvis der er noget, jeg gerne lige vil have forklaret, for jeg føler et vist ansvar for ikke at være i vejen. Men problemet er bare, at det går ud over vores læring,” forklarer Signe Munk. 

Alle mærker, at det går stærkt 

Signe Munks oplevelse står ikke alene. Hun fortæller, at mange af hendes medstuderende også har oplevet travlhed og underbemanding i deres praktik. Det fik Signe Munk til tasterne, og hun lægger vægt på, at læserbrevet ikke blot er et udtryk for hendes egne erfaringer, men også hendes medstuderendes. 

Omkring halvdelen af sygeplejeuddannelsen foregår i praktik, og derfor har det store konsekvenser for både læringen og patientsikkerheden, når der ikke er tid til forklaringer og refleksioner, mener Signe Munk. 

”Hvis vi bare gør, som vi tror, er rigtigt, så kan vi desværre komme til at lave fejl eller indlære dårlige vaner. Og hvis vi gør noget forkert, går det ud over andre mennesker. Derfor er det vigtigt, at der er tid til at spørge, når vi er i tvivl, og at der er faguddannede, som spørger ind og sikrer sig, at vi har den faglige viden på plads,” siger hun. 

Opråb til politikerne

Ifølge Signe Munk er en stor del af problemet med besparelser og effektiviseringskrav, at politikerne ikke forstår, hvor omfattende konsekvenser det har. Hun mener, det er helt centralt, at 2 pct.-kravet bliver ryddet af bordet, hvis der skal være kvalitet i sundhedsvæsenet og uddannes dygtige sundhedsfaglige i fremtiden. 

”Jeg tænker bare, at når Lars Løkke Rasmussen engang bliver gammel, så vil han vel også gerne have veluddannede sygeplejersker til at passe på sig. Og travlheden er jo ikke kun noget, som giver problemer nu i forhold til stress og fejl. Det påvirker også, hvor gode sygeplejersker vi uddanner til fremtiden,” konkluderer Signe Munk.