Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Rehabilitering er en del af sygeplejens DNA

Sygeplejersken 2017 nr. 7, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Grete ChristensenDet har altid været en del af sygeplejens DNA at arbejde rehabiliterende. Ingen tvivl om det! Målet om at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt, så patienterne kan tage vare på eget liv, er en af sygeplejens grundpiller. Sygeplejen har altid været en fast del af den nødvendige koordinering, sammenhængende og helhedsorienterede indsats, der tager udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og muligheder. Patientinddragelse samt inddragelse af pårørende er vigtige redskaber i den rehabiliterende indsats. 

Derfor har det også altovervejende været positivt at være vidne til – og en del af – de seneste 10-15 års stadigt stigende fokus på rehabilitering. Kommunerne har i stadigt højere grad sat rehabilitering på dagsordenen i kommunens sundheds-, social- og beskæftigelsesindsatser. Og sygehusene arbejder målrettet på at videreudvikle behandlingen, så patienten får de bedste forudsætninger for at leve et liv så tæt på det normale som muligt. Det er ikke ”bare” hverdagsrehabiliteringen for de ældre, som har fået et stort politisk fokus de senere år, men også rehabiliteringen over for borgere med en hjerneskade, kræftsyge eller inden for psykiatrien m.v.

Men det stigende fokus på rehabilitering udfordrer også sygeplejen. Det stigende fokus på rehabilitering medfører f.eks., at borgerens svækkelse ofte oversættes til et behov for træning. Men rehabilitering er ikke det samme som træning. Og træning er langtfra altid svaret på en svækkelse hos borgerne! 

Som sygeplejersker skal vi fortsat påtage os rollen og ansvaret for den første guidning af patienten og hjælpe og støtte patienterne i, hvad der skal ske nu, bagefter og sidenhen. Vores store generalistviden skal også fremover sættes i spil i det helhedsorienterede behandlingsforløb – til gavn for patienterne!
 

Grete Christensen,
Formand