Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2019 nr. 2

Læs online Download
0219_forside - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Leder: Sygeplejersker i centrum

Det handler ikke om at overtage lægeopgaver eller tage ansvar for alt, men om at give sygeplejersker ret til at udføre de opgaver, de allerede er uddannet til, uden først at spørge en læge om lov.

Hørt: Sundhedsindsatsen er ude af balance

Da Dorthe Hyrup Mahler efter mange år som sygeplejerske fik lejlighed til at opleve sundhedsvæsnet udefra, blev hun for alvor opmærksom på både skæve prioriteringer og manglende hænder.

Fuldt fortjent: Den bedste start

Alice Toft Mikkelsen har dedikeret et langt arbejdsliv til graviditet og fødsel – og hun brænder for at give livets mirakel optimale betingelser.

Skiftedag: "Her er to dage aldrig ens"

Alt kan ske på Rigshospitalets TraumeCenter, hvor patienter får højspecialiseret hjælp. Det uforudsigelige var netop grunden til, at Lene Kromann-Povlsen søgte jobbet. Og det udfordrer hendes faglighed.

5 minutter med: Lene Plejdrup

”Man skal se udvikling og forandring som et must, man skal arbejde med på og ikke imod. Man skal have de fornødne kompetencer praktisk og instrumentelt i forhold til de opgaver, der skal udføres."

Sundhedsudspil

Superstjerner i en sundhedsreform

Reform. Sygeplejersker spiller en afgørende rolle i fremtidens nye sundhedsvæsen, hvis regeringens udspil til en sundhedsreform bliver vedtaget. Der skal være flere sygeplejersker, de skal arbejde mere selvstændigt – og de skal arbejde mere, lyder det i udspillet.

Politikere: Du skal ikke spørge lægen først

Reform. Regeringen foreslår i sit udspil til en sundhedsreform, at sygeplejersker selvstændigt kan udføre en række opgaver, der i dag kun kan ske på delegation fra en læge. Det forslag har så bred opbakning, at det kan gennemføres, hvad enten en ny regering er blå eller rød.

SLS: Behov for nye praktikpladser

Reform. Regeringen vil uddanne mindst 150 flere sygeplejersker årligt frem til 2022 som led i udspillet til en sundhedsreform. Positivt og nødvendigt, lyder det fra studerende og undervisere. Men det giver også problemer med økonomi og praktikpladser.

Regeringen: Sygeplejersker skal arbejde mere

Reform. Flere skal arbejde på fuldtid. Det mener KL, regionerne og nu også regeringen. Hvis det mål skal opfyldes, kræver det bedre løn og arbejdsvilkår til sygeplejersker, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Når fuldtid spænder ben

Reform. I Sygeplejersken nr. 13 fra november 2018 satte vi fokus på problematikken om sygeplejersker på fuldtid. Her talte vi bl.a. med sygeplejerskerne Sara Holse Mortensen og Zilah Petersen om, hvordan de har det med deltids- og fuldtidsarbejde. Se, hvad de sagde (forkortet udgave):

Tema: Underernæring

Ringe viden om ernæring i hjemmeplejen

Underernæring hos ældre og syge borgere var et overset område i Slagelse Kommune. Et nyt ph.d.-studie har dokumentet omfanget og nu skal kommunens sygeplejersker og øvrige fagpersonale styrkes i deres viden om ernæring og dokumentation. Problemet er landsdækkende, vurderer flere eksperter.

Ernæring og kommunikation halter

Rigeligt med smør på brødet er sjældent i fokus i hjemmeplejen i Slagelse Kommune. Dorthe Larsen er hjemmesygeplejerske og oplever ofte, at ernæring er et område, der bliver overset. Sygeplejersken har været med hende på hjemmebesøg og mødt tre borgere, der er lette på vægten.

Nye arbejdsgange og mere viden

Med en lang række initiativer, såsom et nyoprettet ernæringsteam, vil Slagelse Kommune forebygge underernæring hos ældre og syge borgere. Mere viden hos personalet er også nødvendigt.

"Vi kan ikke løse problemet ved bare at servere dejlig mad"

Under- og fejlernæring er langtfra et sjældent syn i den kommunale sygepleje. Det går ud over borgerne, som i højere grad får brug for hjælp og pleje. Og det går ud over deres livskvalitet, mener seniorforsker på Herlev Hospital, Anne Marie Beck.

Forskningens vej

I landets kommuner vokser der i stigende grad forskning frem. Frugten af den forskning, der bliver genereret, vil i mange tilfælde kunne komme øvrige dele af den primære sektor til gode. Her ses, hvordan sygeplejerske Sasja Håkonsen fra Aalborg Universitet sammen med Slagelse Kommune fik et forskningsstudie til at spire.

Opdag underernæring hos ældre

Ernæringsscreeninger er et nødvendigt redskab til at identificere, om en borger er i ernæringsmæssig risiko. Her kan du se nogle af de områder, der kan være med til at vurdere en borgers ernæringstilstand.

Rummeligt arbejdsmarked

Fleksjobbet er skræddersyet til Lissy

Rummelighed. Et helt banalt uheld betød, at Lissy Doktor ikke længere kunne passe sit arbejde som sygeplejerske i Viborg. Nu er hun ansat i fleksjob på et plejecenter, hvor hun er ansat til at udvikle medarbejdernes færdigheder. ”Hendes faglighed passer perfekt til vores sted. Det var gået galt, hvis vi havde ansat en akademisk konsulent,” siger lederen.

Bekymrende svært at finde fleksjob

Rummelighed. Dansk Sygeplejeråds kredsnæstformand i Region Midtjylland, Hanne Holst Long, kalder det et samfundsansvar at skaffe plads til flere folk i fleksjob.

Aktuelt

Sygeplejersker sætter dagsordenen

Manglen på sygeplejersker og deres pressede arbejdsvilkår har siden nytår været centralt placeret i medierne og i toppen af den politiske dagsorden.

Britisk sundhedsvæsen under "enormt pres"

Direktøren for det britiske sundhedsvæsen NHS er dybt bekymret over manglen på sygeplejersker og andet sundhedspersonale, mens uvisheden om Brexit får sygeplejersker fra andre EU-lande til at forlade landet.

Anmeldelser

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes "Kvalitative analysemetoder i sundhedsforskning", "Konflikter om børns skoleliv", "Identitet og opgave - sjælesorg, når livet går i stykker" og "Familiedialog og refleksion ved alvorlig sygdom"-

Dilemma

Patientens stemme hørt - men ikke brugt

Patienternes stemme er vigtig i udviklingen af sundhedsvæsenet. F.eks. når konkrete materialer som nye pjecer eller informationsmateriale skal udvikles. Men for klinisk udviklingssygeplejerske Gitte Ellekrog Ingwersen førte det også til et etisk dilemma. For hvad gør man, når patientens stemme pludselig ikke kan tages til efterretning?

Selvstændighedsområde

Kan sygeplejersker stille diagnoser?

Diagnosticering. Sygeplejerskerne i Region Hovedstadens psykiatriske visitation er så gode til at spotte symptomer og stille diagnoser, at de ved årsskiftet fik udvidet deres beføjelser.

Kirsten Stallknecht Prisen

Hvem tager prisen?

Er der en sygeplejerske, som har gjort indtryk ved at pege på forhold af betydning for sygeplejen, patienterne eller sundhedspolitikken, så nominer ham eller hende til Kirsten Stallknecht Prisen.