Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Potentiale for flere dimittender på fuld tid

To ud af tre nyuddannede sygeplejersker ansættes på fuldtid. Men meget tyder på, at det kunne være endnu flere. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejersken 2019 nr. 8, s. 8

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

2019-8_akt_fuldtid

To ud af tre nyuddannede sygeplejersker bliver ansat på fuldtid i deres første job. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd. Men alt tyder på, at potentialet er langt større. For 19 pct. af dimittenderne fortæller, at de har oplevet at blive tilbudt en deltidsstilling på trods af, at de har søgt en fuldtidsstilling.

”Det er meget positivt, at så mange af de nyuddannede sygeplejersker ansættes på fuldtid. Men det er problematisk, at nyuddannede, der går efter en fuldtidsstilling, bliver styret hen mod en deltidsstilling. Det tyder på, at systemet i sig selv modarbejder indsatsen for at få sygeplejersker til at arbejde på fuldtid,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Ret til fuldtid

For de dimittender, der er ansat på deltid, er mange kun blevet tilbudt et job på deltid. Det svarer 17 pct. af de deltidsansatte i undersøgelsen. Og det er slet ikke i orden, mener Grete Christensen.

”Det kan ikke være rigtigt, at de slet ikke får muligheden for at få et fuldtidsjob. Her er arbejdsgiverne nødt til at tage deres ansvar på sig,” siger hun og peger på, at Dansk Sygeplejeråd arbejder for, at alle nyuddannede sygeplejersker skal have ret til at arbejde på fuldtid det første år af deres ansættelse.

Det er et ud af 19 forslag fra Dansk Sygeplejeråd til at løse problemet med mangel på sygeplejersker.

Bange for stress

Mange af de deltidsansatte vil godt nok hellere arbejde på deltid end på fuldtid. Det svarer næsten halvdelen. Men andre 25 pct. uddyber selv deres valg af deltid, og det overordnede billede er, at arbejdspresset er for stort.

”Da jeg arbejder i skiftende vagter, giver det (deltid, red.) mig mere overskud i hverdagen til at være sammen med min familie og venner. Samtidig med at jeg helbredsmæssigt har det langt bedre, når jeg arbejder 32 timer frem for 37 timer i skiftende vagter,” skriver en nyuddannet, mens en anden er bange for at få stress:

”Jeg valgte deltid for at passe på mig selv og minimere risiko for stress. Det sidste, jeg vil, er at sygemelde mig tidligt, som jeg ser, tendensen desværre er. Da jeg arbejder i en akutmodtagelse, er det vigtigt for mig at kunne have fri og slappe nok af. Desuden anbefalede min leder mig at starte på 32 timer af samme grund.”

Til det svarer Grete Christensen:

”Hvis begrundelsen for, at nyuddannede bliver ansat i deltidsstillinger, er det høje arbejdspres, så så jeg hellere, at der blev gjort noget ved det fremfor at presse sygeplejersker ind i en deltidskultur.”

2019-8_akt_fuldtid_graf