Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

3,5 mio. kr. i merbevilling

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 36

Af:

Jakob Lundsteen, journalist

Aalborg Universitetshospitals Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje har fået 3,5 mio. kr. som en merbevilling fra Region Nordjylland/AUH. 

Leder af forskningsenheden, Mette Grønkjær, forklarer, at de nye forskningsmidler skal bruges til dels at identificere situationer, hvor kliniske sygeplejersker oplever, at man gerne ville have ydet en bedre sygepleje, og dels skal udvikle initiativer, der kan styrke den grundlæggende sygepleje i fremtiden.

”I et moderne sundhedsvæsen med korte indlæggelsestider og mange ambulante behandlinger har sygeplejersken ofte kun begrænset tid til at afdække patientens forventninger, ønsker og behov, opbygge en relation, etablere et trygheds- og tillidsforhold samt formidle information og vejledning til patienten. Det øger risikoen for mangelfuld sygepleje, utilsigtede hændelser og forlængede hospitalsophold, men er også forbundet med en betydelig, økonomisk byrde for sundhedssystemet,” forklarer Mette Grønkjær om baggrunden for behovet for mere forskning i klinisk sygepleje.

Projektet udgår fra Region Nordjyllands tværinstitutionelle forskningsprogram ’Fundamentals of Care’ og involverer forskningssamarbejde med regionale, nationale og internationale partnere.