Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Læserbrev: Menopausen - en arbejdsmæssig udfordring

"Menopausen er i 2021 stadig stigmatiseret og besværliggør sygeplejen."

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 42

Af:

Henriette duerlund Rasmussen, sygeplejerske,

Ida Johanne Kaae, sygeplejerske,

Jette Marcussen, postdoc

Menopausen kan påvirke sygeplejerskers arbejde negativt.

Et internationalt review i Pubmed.gov – ’Using digital Health Technologies to manage the psychosocial symptoms of menopause in the workplace: a narrative literature review. Issues in Mental Health Nursing’ – beskriver sygeplejerskers oplevelser med menopausens indflydelse på arbejdslivet.

Her påpeges, at menopausen i 2021 stadig er stigmatiseret og besværliggør sygeplejen.

På trods af at humor benyttes som redskab til at italesætte synlige gener, står mange sygeplejersker i situationer, hvor fokus på vigtige opgaver udfordres pga. manglende nattesøvn og overskud.

Nogle oplever endvidere at kæmpe i stilhed med psykiske gener som angst og stress som følge heraf. 

Dette bakkes op af fokusgruppeinterview fra et bachelorprojekt, der bidrager med viden til international forskning.

Her udtaler danske sygeplejersker, at det kan være svært at møde veloplagt på arbejde, når man har det fysisk og psykisk dårligt pga. menopausens indflydelse og fortsat skal præstere på lige fod med resten af personalet i et travlt sundhedsvæsen.

Sygeplejen udfordres, men i Danmark findes der aktuelt ikke anbefalinger til, hvordan disse udfordringer skal tackles på en arbejdsplads.

Det gør der derimod i Storbritannien. Derfor lægger nogle afdelingssygeplejersker i det engelske sundhedsvæsen stor vægt på, at arbejdslivet tilpasses efter den enkelte sygeplejerskes behov. 

En lignende løsning søges af de interviewede danske sygeplejersker.

De udtrykker et behov for individuelle løsninger og fleksibilitet omkring arbejdstider og -opgaver.

Måske var det en idé at udforme lignende anbefalinger til de danske sygeplejersker i håb om at undgå negligering af sygeplejerskers ændrede behov, eventuelle sygemeldinger og i sidste ende mistet arbejdskraft?

Henriette Duerlund Rasmussen og Ida Johanne Kaae er sygeplejersker, Jette Marcussen er postdoc