Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Skiftedag: "Hvordan kan vi gribe dig?"

"Vi bygger bro til f.eks. kommunens tilbud eller relevante organisationer, der kan samle de her unge op, så vi kan forebygge, at det kommer derhen, hvor det står rigtig slemt til."

Sygeplejersken 2021 nr. 12, s. 64

Af:

Laura Elisabeth Lind, journalist

sy12-2021_skiftedag_naomi-yemane-tekeste
Naomi Yemane Tekeste, 33 år.

Nyt job: Juli 2021 Børne- og Ungemodtagelsen på Herlev Hospital, hvor hun som børne- og ungesocialsyge-
plejerske støtter sårbare børn og unge og hjælper dem med at få yderligere ekstern støtte. 
Kom fra: Dansk Flygtningehjælps Ungdom, hvor hun var ansat i 1½ år samtidig med, at hun tog en kandidat i Global Sundhed ved Københavns Universitet.

”Jeg står over for mange sårbare unge i sårbare situationer. Det kan være en 15-årig pige, der har taget en masse Panodil, og som ellers ikke er kendt i psykiatrien.

Måske går hun og har det svært i skolen og med vennerne. Der kan være ensomhed.

Mange unge har ondt i livet, og det manifesterer sig tit kropsligt.

Vi har også unge, der har drukket for meget og kommer ind med alkoholforgiftning, og unge, der har gjort selvskade eller har taget stoffer. For mange handler det ikke om, at de har et ønske om ikke at leve.

Det er bare for svært at leve. Min rolle er så at “spørge”: Hvordan kan vi gribe dig?

De her unge kan ende med at blive tabt mellem to stole. For de er ikke syge nok til at være i psykiatrien, og der har heller ikke tidligere været et andet tilbud til dem.

De er typisk indlagt på det semiintensive børne- og ungeafsnit eller har været et par timer i akutmodtagelsen og kan være kommet med deres forældre.

Jeg skal så være med til at forebygge, at deres livssituation udvikler sig i en negativ retning. Jeg forsøger derfor at skabe tryghed og overblik og taler med de unge om, hvad der er svært.

Og så bygger vi bro til f.eks. kommunens tilbud eller relevante organisationer, der kan samle de her unge op, så vi kan forebygge, at det kommer derhen, hvor det står rigtig slemt til.

Vi kan tage med dem til de relevante tilbud, og vi har kontinuerlig kontakt med de unge, efter de er videre herfra.

Derudover underviser jeg også – både kollegaer internt i huset, på uddannelsesinstitutioner, på andre hospitaler og i organisationer og tilbud, der har med målgruppen at gøre.

En stor del af mit job er også at udvikle den her specialistfunktion. For den er helt ny. Den findes ikke andre steder end her hos os. 

Det er virkelig spændende at få lov til at være med til at udvikle stillingen og arbejde sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende på tværs af sektorerne.

Det var en af grundene til, at jeg søgte stillingen. Og så kan jeg godt lide, at det er et anderledes job, der har med børn og unge at gøre.

Jeg har specialiseret mig inden for sårbare børn og unge, og med min kombination af kandidat og sygeplejefaglig baggrund har jeg virkelig mulighed for at arbejde i dybden med de sårbarheder, de har i livet.

Vi rummer det hele menneske og ser på alle sider af deres liv. Det tiltaler mig meget. 

Det er vigtigt, at vi giver de her børn og unge den støtte, der er brug for – så de ikke bare ender i ingenting, efter de har været i Børne- og Ungemodtagelsen.

Jeg håber derfor også, at den her stilling bliver udbredt til andre hospitaler. For der findes sårbare børn og unge i hele landet – som har brug for at blive grebet.”