Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Protester fra 1969

En næsten nytiltrådt formand for Dansk Sygeplejeråd, Kirsten Stallknecht, kæmpede i 1969 for en bedre indplacering af sygeplejerskerne i tjenestemands­kommissionens arbejde med den nye lønreform. Sygeplejerskerne kæmpede med på medlemsbladets debatsider.

Sygeplejersken 2021 nr. 6, s. 7

Af:

Henrik Boesen, journalist

sy6-2021_akt_kirsten-s_kontor-1968

”Efter at Dansk Sygeplejeråd nu har modtaget talrige opfordringer til at standse løndebatten i tidsskriftet (…), vedtog forretningsudvalget, at debatten må betragtes som afsluttet med de indlæg, der bringes i dette nummer.”

Sådan kunne man læse i Tidsskrift for Sygeplejersker (TfS) nr. 17A den 6. september 1969.

Tiden var en anden, sprogtonen var en anelse mere høflig, og de sociale medier fandtes ikke.

Men det afholdt ikke medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd fra gennem utallige læserbreve at protestere mod planerne for sygeplejerskernes lønramme i det lovforslag, som tjenestemandskommissionen forberedte.

Det samme gjorde også Dansk Sygeplejeråds dengang forholdsvis nytiltrådte formand, nyligt afdøde Kirsten Stallknecht.

Medlemsbladet var dengang mere orienterende, mere teksttungt og mindre journalistisk, så Kirsten Stallknechts argumenter mod indholdet af den tjenestemandsreform, som skulle vedtages i juni 1969, blev gengivet gennem omtale af og referater fra møder og forhandlinger.

Men hendes holdning var ikke til at tage fejl af:

Bliver vi hørt?

”Vil kommissionen afslutte sit arbejde uden at høre organisationerne, eller vil det løfte, vi har fra den forrige regerings tid om, at vi skal høres, blive opfyldt?” (TfS 1B).

”Tjenestemandskommissionens nye forslag bringer sygeplejerskerne tilbage til situationen før 1962, således at sygeplejerskerne nu for betydelige gruppers vedkommende har fået en lavere placering end de grupper af statstjenestemænd, som man i 1962 fandt det naturligt at sammenligne sygeplejerskerne med.” (TfS 5B).

Det var ikke fordi, Kirsten Stallknecht og Dansk Sygeplejeråd lod tjenestemandskommissionens medlemmer arbejde i fred – det dokumenteres tydeligt gennem læsning af hele årgang 1969 af Tidsskrift for Sygeplejersker. Her dokumenteres også, at uden for sygeplejerskernes kreds var der personer, som fandt indplaceringen urimelig:

Lægen Tage Voss: ”Hvem vil ligge vandret i luften med stort ansvar og vældigt arbejdspres under elendige og gammeldags, indeklemte arbejdsforhold og med forskudte arbejdstider på de lønvilkår?” (TfS 10A).

Og folketingsmedlem Hanne Reintoft (DKP): ”Det virkede helt komisk, at man i en situation med sygeplejerskemangel lavede en lønordning, hvor lønnen var så ringe netop i de år, da i forvejen andre ting fristede til at ophøre i faget.” (TfS 10A).

Læs mere om Kirsten Stallknechts arbejde og betydning for Dansk Sygeplejeråd i dette nummer af Sygeplejersken