Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Hørt: Fagligheden er smurt tyndt ud

I årevis har direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri truffet forringende beslutninger. Det er på tide, at de lytter, eller at nye kræfter kommer til, mener sygeplejerske Thomas Markvart Sørensen.

Sygeplejersken 2022 nr. 14, s. 17

Af:

Diana Mammen, journalist

sy14-2022_hoert_thomas-markvart-soerensen

ikon-hoertSkyderiet i Field’s og drabet på en praktiserende læge på Amager er blot to eksempler på, hvilke fatale følger det kan have, når psykiatrien fejler. Fordi direktionen ikke er deres beslutninger og konsekvenserne heraf bevidst, siger Thomas Markvart Sørensen i et debatindlæg i Politiken.

”Direktionen har smurt fagligheden så tyndt ud, at det er svært at acceptere de vilkår, patienterne bydes,” siger han.

Ydermere træffes der beslutninger, der slet ikke gavner. Bl.a. at det er den privatpraktiserende læge, der skal stå for eventuel tvangsindlæggelse. 

”Det er en højt specialiseret opgave, som nu er rykket fra de behandlingsansvarlige i psykiatrien til generalister, der ikke nødvendigvis kender hverken lovgivning, patienten eller mulige sygdomsforløb lige så godt som os,” forklarer han. 

Åbenhed er nødvendig

Thomas Markvart Sørensen er med-underskriver af debatindlægget, som i alt 21 sygeplejersker i psykiatrien er afsender af. Hans begrundelse for at stå frem er klar:

”Direktionen handler ikke etisk og fagligt forsvarligt, da de ikke formår at italesætte vores mange udfordringer offentligt. Netop åbenhed er nødvendig, hvis vi skal sikre en større forståelse for specialet og vores muligheder – eller mangel på samme – for at behandle og forebygge psykiatriske lidelser,” pointerer han.

Det er for Thomas Markvart Sørensen vigtigt at påtale, at direktionen ikke er retvisende i deres udtalelser.

”For de formår ikke at bidrage med nuancer og detaljer omkring de problemer, som vores speciale har. De mener, at deres beslutninger letter og forbedrer. Men jeg oplever, at de mange effektiviseringer i praksis har forringet de grundlæggende tilbud til borgerne,” forklarer Thomas Markvart Sørensen, som arbejder på Psykiatrisk Center Ballerup.

Ærgerligt at skulle gå til pressen

Det er et fåtal, som offentligt retter kritik mod toppen af den danske psykiatri i Region Hovedstaden. Det er fordi, de er bange for at blive sanktioneret, mener Thomas Markvart Sørensen. Han stiller sig alligevel frem og sætter i debatindlægget spørgsmål ved, om de mennesker, der leder psykiatrien, er de rigtige til at fortsætte. Vil de overbevise ham om det, så er det på tide, at de lytter.

”Jeg oplever desværre alt for ofte, at kritik ikke bliver lyttet til. Det er ærgerligt, at man skal gå til pressen for at få ørenlyd. Men det er konsekvensen af, at direktionen har forvaltet deres ledelsesansvar, som de har,” siger Thomas Markvart Sørensen, som dog er optimistisk om den fremtidige dialog:

”Direktionen har netop inviteret os til et møde for at få bedre kendskab til vores kritik og baggrunden for den. Det ser jeg frem til.” 

Mødet med direktionen havde ikke fundet sted, inden dette nummer af Sygeplejersken blev sendt i trykken.