Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Mød smerteplagede med empati

Voksne mennesker med kroniske smerter har forskellige forventninger til mødet med det danske sundhedsvæsen

Sygeplejersken 2023 nr. 1, s. 12

Af:

Henrik Boesen, journalist

Flere end 1 mio. voksne borgere lider af kroniske smerter i forskellig grad. Men der er stor forskel på, hvor ofte smerteplagede borgere søger hjælp mod smerterne i sundhedsvæsenet.

Ca. 8 pct. søger hjælp mere end 20 gange om året i form af kontakt til egen læge, kiropraktor eller fysioterapeut. Omvendt søger omkring 40 pct. aldrig eller sjældent hjælp i sundhedsvæsenet.

Det viser et forskningsprojekt, som fysioterapeut og lektor, ph.d., Søren Mose, har foretaget i samarbejde med Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Forskningsprojektet viser, at mennesker med kroniske smerter har forskellige forventninger til den sundhedsprofessionelle.

”Vi kan se, at folk, der har mange årlige kontakter, ønsker en sundhedsprofessionel, der relativt ukritisk imødekommer deres forventninger,” siger Søren Mose og tilføjer:

”Hvis den sundhedsprofessionelle møder patienten med empati og interesse, skaber det et grundlag for bedre resultat af behandlingen. Men det giver også et grundlag for at påvirke patientens fremtidige brug af sundhedsvæsenet.”

Søren Mose fremhæver, at forskning viser, at når det empatiske møde lykkes, understøtter det patientens oplevelse af at kunne blive hjulpet:

”Til gengæld, hvis patienten oplever ikke at føle sig hørt eller set, risikerer man, at vedkommende tager kontakt til flere forskellige sundhedsprofessionelle eller afsøger behandlingsformer, der ikke nødvendigvis er evidens for.”