Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Studerende er usikre på deres fremtid i faget

Sygeplejersken 2023 nr. 10

60805168

Billedtekst: SLS har i årevis kendt til, at sygeplejestuderende overvejer at stoppe på uddannelsen pga. vilkårene i praktikken, fortæller forperson Trine Løvenskjold Nielsen.

Foto: Søren Svendsen 

Kun godt halvdelen af de sygeplejestuderende forventer at arbejde inden for faget om fem år. Det viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der har undersøgt de studerendes oplevelse af praktikken på de store professions-uddannelser.

EVA har spurgt studerende på sidste år af uddannelsen til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver.
Usikkerheden om en fremtid i faget er mest udbredt blandt sygeplejestuderende, hvor kun 55 pct. svarer entydigt ja til, at de forventer at arbejde inden for faget om fem år. Den tilsvarende andel for lærerstuderende er 63 pct., for pædagogstuderende 66 pct. og for socialrådgiverstuderende 70 pct.

For de sygeplejestuderende fylder det meget, at de har oplevet, at deres færdiguddannede kolleger arbejder under svære vilkår. Det gør dem i tvivl om, hvorvidt de selv kan holde til forholdene.

Fagligt uforsvarlig sygepleje
De sygeplejestuderende svarer, at deres bekymring handler om det hårde arbejdsmiljø og om oplevelsen af ikke at slå til som professionel, fordi ressourcerne ikke er til stede for at udføre arbejdet på en tilfredsstillende måde.

41 pct. svarer, at de mindst én gang i løbet af deres praktik har oplevet en praksis, de opfattede som fagligt uforsvarlig eller etisk problematisk.

Trine Løvenskjold Nielsen, forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, SLS, er ikke overrasket over undersøgelsens resultater:

”Vi har kendt til problemet i mange år. Vi ved fra vores egen studielivsunder-søgelse og fra vores hverdag som sygepleje-studerende, at mange overvejer at stoppe på uddannelsen. Særligt pga. vilkårene vi møder i praktikken.”

Vejledere i sygeplejen er bedst
Sammenlignet med de tre andre professionsuddannelser vurderer de sygepleje-studerende deres vejledere bedre. Det gælder både ift. at kunne koble teori og praksis og ift. viden om uddannelsens faglige indhold og praktikkens læringsmål. Det til trods for at sygeplejestuderende mødes sjældnere med deres vejleder end de andre studerende.

Sygeplejerskeuddannelsen er da også den eneste af de fire uddannelser, hvor det er et krav, at vejlederen har en vejleder-uddannelse.