Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Ansættelsesstop trods sygeplejerskemangel

Sygeplejersken 2023 nr. 13, s. 9

Af:

Christina Sommer, Journalist

61812895

Foto:

Illustration: iStock/Mathias N Justesen

Udmeldingerne om ansættelsesstop skaber usikkerhed blandt mange sygeplejersker.

Selvom der mangler sygeplejersker mange steder, er der ansættelsesstop og nedlæggelse af stillinger på hospitaler i flere af landets regioner. Alle fem regioner melder om pressede budgetter og besparelser i 2024, og sidst i oktober kunne mediet Sundhedsmonitor fortælle, at Region Hovedstaden forventer at nedlægge i alt 307 stillinger og fyre op mod 80 medarbejdere.

Samtidig meldte Region Syddanmark, Nordjylland og Midtjylland ud, at de pga. besparelser har indført ansættelsesstop.

Og i Region Midtjylland lægger sparekataloget for 2024, der netop er sendt i høring, bl.a. også op til, at der skal nedlægges 143 stillinger på Regionhospitalet Silkeborg – de 89 flyttes til Viborg. Regionen har desuden varslet muligt stop for brug af vikarer samt uddannelsestilbageholdenhed.

FTR: Det giver forringelser
Fællestillidsrepræsentant på Regionshospitalet Gødstrup, Malene Sørensen, kigger ikke ind i afskedigelser eller nedlæggelse af specialer, som kollegerne i Silkeborg gør. Men frustrationerne blandt sygeplejerskerne er til at tage og føle på, fortæller hun.

”Besparelserne vil medføre forringelser. Selvom regionen taler om et såkaldt kvalificeret ansættelsesstop, skaber udmeldingen usikkerhed: Hvis min kollega siger op eller skal på barsel, kommer der så en ny? Det er ikke til at gennemskue,” siger Malene Sørensen.

Arbejder for to allerede
Udmeldingen om uddannelsestilbageholdenhed skaber også røre.

”For mange af os er en tema- eller kursusdag lige det åndehul og den anerkendelse, vi har brug for i en presset hverdag. Nogle faggrupper f.eks. læger og sekretærer har afsat overenskomstmidler til efteruddannelse. Det har vi ikke, og det faktum skaber allerede mange spekulationer – hvad får det mon af betydning,” siger hun og tilføjer:

”Det er så usikkert det hele. Der breder sig en frustration over, at nu skal vi spare igen. Vi føler os nok pressede i forvejen med Robusthedskommissionen, og vi skal på fuldtid for at få del i beskæftigelsesbidraget. Og nu må vi ikke komme på kursus eller få en ny kollega, selvom vi arbejder for to allerede.”