Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Basal epidemiologi og statistik, 2. udgave

Anmeldelse. Dorte Lindstrøm Vilstrup, Birgitte Bøcher Bennich, Gitte Thybo Pihl: Basal epidemiologi og statistik, 2. udgave. Munksgaard 2023, 192 sider – 195 kr.

Sygeplejersken 2023 nr. 13, s. 49

Af:

Britta Hørdam, sygeplejerske, cand.cur. ph.d.

61812893

Hele sundhedssektoren og professionsuddannelsen i sygepleje har brug for forskningsbaseret viden, og her leverer tre forfattere med baggrund som sygeplejersker samt kandidat- og forskeruddannelser en grundig indføring i basal statistik og epidemiologi.

De får os til at kunne forstå, anvende og læse videnskabelig viden i studiet og generelt i sygeplejen. Intentionen med bogen er at lande på et niveau, hvor læseren bliver fortrolig med forskning og statistik i øjenhøjde.

I denne 2. udgave er bogen suppleret med et statistikkapitel, der har fokus på både deskriptiv og prædiktiv statistik i relation til sundhedsfagligt virke.

Den udmærker sig ved grundig indføring af begreber og metoder med eksempler på epidemiologiens relevans i sygepleje som studiedesign, ligesom centrale begreber i anvendelsen af statistik og epidemiologi præsenteres med afsæt i det sundhedsfaglige område.

Fagligt løftes niveauet af de nytilkomne kapitler om netop deskriptiv og prædiktiv statistik.

Helt igennem en pædagogisk veldisponeret bog, der må være enhver studerendes livline til at forstå sammenhængen i fagene både i uddannelsen samt ved læsning og analyse af faglige og videnskabelige artikler.

Uanset, hvilke lærebøger der er i spil, så er denne nødvendig for at få sammenhæng i det faglige udbytte af sygeplejestudiet. Også for sygeplejersker i klinikken samt i forskningsforløb og kurser.

Det må fremhæves, at bogen pga. sin struktur og indeksering er velegnet som et opslagsværk, der er lige ved hånden ved læsning af videnskabelige artikler og bøger.

Stikordsregister samt et appendiks med ordforklaringer fuldender lærebogens relevans og nødvendighed – en must have-bog, der er helt målrettet sygeplejen.

Bogen er både pædagogisk, praktisk og sprogligt velformuleret, hvilket er en vigtig forudsætning for at kunne anvende den til at omsætte ny evidensbaseret viden til værdifulde kliniske beslutninger.

Britta Hørdam, sygeplejerske, cand. cur, ph.d., seniorforsker