Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Debat: Demens kan kalde på aktiv dødshjælp

Sygeplejersken 2023 nr. 13, s. 17

Af:

Helle Pultz, sygeplejerske

Kommentar til artiklen ”Aktiv dødshjælp eller aktiv livshjælp?” i Sygeplejersken nr. 12/2023

En god artikel om aktiv dødshjælp i forhold til alvorlig fysisk sygdom, og hvordan man kan hjælpe patienter med palliativ indsats. Det er dog kun ét aspekt af et eventuelt ønske om aktiv dødshjælp.

Ved f.eks. demens, som vores familie har haft tæt inde på livet, kan aktiv dødshjælp også være en udvej for at undgå en uværdig afslutning på livet.

Der findes ingen palliation i forhold til demens, og gennem de sidste mange år er der sket store forringelser på plejeområdet. Ingenting tyder på, at det bliver bedre på grund af flere ældre/demente, dårlig indsats og pleje samt problemer med at skaffe uddannet personale.

Det sidste er det vigtigste for at give mennesker med demens et nogenlunde liv, men det er et ’usynligt’ problem, der ikke tales om, og som der ikke umiddelbart er nogen løsning på pga. af personalemangel.

Derfor kan aktiv dødshjælp før, man bliver for dårlig, være en løsning for at undgå, at afslutningen på livet bliver meget uværdig – det er absolut en del af mine tanker, hvis ’arven’ af sygdommen går min vej.

Jeg vil ikke opmuntre til at vælge denne løsning, men gøre opmærksom på, at nogle måske ser det som eneste mulighed for at undgå et uværdigt liv.

Det er det enkelte menneske, som kan vurdere, hvad der er et værdigt/uværdigt liv for vedkommende selv.

Håber, dette aspekt kan blive en del af debatten og ikke skal blive ved at være usynligt.

Af Helle Pultz, sygeplejerske