Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Debat: Det var ikke et kald for os

Sygeplejersken 2023 nr. 13, s. 16

Af:

Christa Rose, sygeplejerske, folkepensionist

xxx

Foto:

Temaforside, Sygeplejersken nr. 11/2023

Kommentar til temaet om Generation Z i Sygeplejersken nr. 11/2023

Jeg har med stor interesse læst om generation Z i Sygeplejersken nr. 11/2023.

Stor respekt for, at de unge sygeplejersker vil noget andet i balancen mellem arbejdsliv og fritid. Fortsæt endelig kampen.

Da jeg begyndte som sygeplejeelev i 1973, var der også meget at kæmpe for. På sygehusene var der mange
steder strenge hierarkier og ingen hjælp fra skolen. Vi gik foran med det gode eksempels magt og fik skabt forbedringer hen ad vejen. Også som nyuddannede sygeplejersker, hvor vi deltog i udviklingsarbejder. Og vi sagde også mere i løn.

Men at det var et kald for os (se fra side 15), var ikke tilfældet. Da skal man flere år tilbage i tiden, før jeg blev født i 1954.

Da jeg læste nu eks-formand Grete Christensens leder side 5, blev jeg ærlig talt noget sur: ”Den nye generation af kolleger er kendetegnet ved at være nysgerrige, målrettede og lærings-
parate” (citat). Så det var vi ikke? Hvorfor har jeg så gennem mange år i klinikken og senere undervisningsverdenen deltaget i talrige kurser og formelle videreuddannelser? Været fagpolitisk aktiv? Blandet mig i samfundsdebatten?

Hver generation har sine mål og kampe og er formede af det til stadighed foranderlige samfund. Stor respekt for generation Z, men lad være med at se ned på tidligere generationer af sygeplejersker.

Christa Rose er pensioneret sygeplejerske

Svar:

Kære Christa Rose

Tak for din kommentar.

Formålet med portrættet af den nye generation er at synliggøre forskellene fra tidligere generationer. Derfor bliver der vinklet skarpt på, hvad de unge har af forventninger til arbejdslivet. Det kræver med sikkerhed omstilling.

Men jeg er helt enig med dig. Hverken du eller andre sygeplejersker har manglet nysgerrighed eller ambitioner. Faktisk er professionens store udvikling drevet af netop sygeplejerskernes evne til at udvikle og forandre. Bare få eksempler er det kliniske lederskab, status af professionsbachelor og forbeholdt virksomhedsområde, der netop nu er på vej gennem Folketinget.

Vores fælles nysgerrighed og dedikation har udviklet sundhedsvæsenet til gavn for borgere og patienter. Jeg glæder mig over, at Generation Z nu skubber yderligere på den
udvikling.

Med venlig hilsen
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde