Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Når forskning og innovation er både udfordring og løsning

Anmeldelse. Mickael Bech, Per Jørgensen og Søren Barlebo Rasmussen (red.) Hvordan skaber vi fremtidens sundhedsvæsen? En antologi om betydningen af forskning og innovation FADL’s Forlag 2023 280 sider - 299,95 kr.

Sygeplejersken 2023 nr. 13, s. 48

Af:

Raymond Kolbæk, sygeplejerske, cand.cur., lektor emiritus

61812918

Den demografiske udvikling og det større antal borgere med multisygdom angives som bogens baggrund.

Hertil føjer sig problemer med at sikre kvalificeret personale og et arbejdsmiljø, der fastholder personalet.

Initiativet kommer fra Human First-partnerskabet på sundhedsområdet mellem VIA University College, Aarhus Universitet, Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

Samarbejdet skal i fællesskab styrke sundhedsvæsenets forskning, udvikling, uddannelse og klinik til gavn for både mennesker og samfund. Rationalet er, at der er et uudnyttet potentiale i at inkorporere forskning, innovation og uddannelse i den primære drift i langt højere grad, end det generelt sker i dag.

Bogen består af 16 kapitler inddelt i fem dele, hvilket gør den bredt anvendelig.

Den præsenterer flere vinkler på, hvordan man kan sammentænke drift, forskning og innovation i praksis inden for temaerne ’missionsorienteret forskning og innovation’, ’udvikling af forskningskultur på tværs af en stor organisation’, ’offentlig-privat samarbejde’, ’digitalisering’, ’forsknings- og innovationsbro’, ’klinisk kvalitet’ og ’brugerinddragelse’.

Der anvendes mange illustrative cases, ligesom alle kapitler har en fremhævet rubrik med kapitlets hovedbudskaber.

Bogen giver inspiration og værktøjer til alle sundhedsvæsenets aktører til at lede og agere i en kompleks organisatorisk virkelighed. Desuden til at inddrage udvikling og innovation i driften, så det får reel betydning for både personale og patienter.

Der er også inspiration at hente for den del af uddannelsessektoren, der leverer studerende, professionsbachelorer og kandidater med forsknings-, uddannelses- og lederambitioner og -ansvar.

Jeg har en enkelt anke over bogens disponering. Med sin mangel på en del seks med bidrag fra uddannelsesområdet viser bogen, at det stadigvæk er vanskeligt at inddrage uddannelsesfeltet på lige fod med forsknings- og innovationsdimensionerne, hvilket også viser sig i sammensætningen af forfattergruppen.

Disse præsenterer det politiske, kliniske, forskningsmæssige og konsulentfaglige felt samt den internationale dimension og EU-dimensionen.

Der er behov for alle aktører i løsningen af sundhedsvæsenets udfordringer.

Raymond Kolbæk, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.,
lektor emeritus