Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

At være i et fertilitetsforløb - følelser, krop, relationer

Lise Holck Jørgensen: "At være i et fertilitetsforløb – følelser, krop, relationer". Gads Forlag 2023, 132 sider - 199,95 kr.

Sygeplejersken 2023 nr. 14

Af:

Lene Seibæk, seniorforsker, professor i sygepleje

62018518

I bogens forord skriver forfatteren, som er lektor i psykologi, underviser og rådgiver i fertilitetsspørgsmål samt bestyrelsesmedlem i en patientforening, at ”det kan lindre noget af det svære at kende til de helt normale følelser og reaktioner, man kan opleve, når man længes meget efter et barn.”

Og det er lige netop det, der er bogens store force: Forfatterens brede tilgang til og viden om emnet samt den grundige gennemgang af et forløb med barnløshed, fertilitetsbehandling og/eller graviditetstab og alle de svære følelser, belastninger og reaktioner, der følger med.

Det er også det, der gør bogen relevant og brugbar for andre end de kvinder, som bogen primært henvender sig til, nemlig partnere, familie, venner og de sundhedsprofessionelle, der i kortere eller længere tid er i kontakt med kvinderne.

Bogen er skrevet som en selvhjælpsbog. Den er let læselig og opdelt i mindre kapitler, der formidler konkret viden om fertilitetsrelevante emner.

I hvert kapitel tilskynder forfatteren desuden til refleksion over egen situation, ligesom der tilbydes en række konkrete øvelser, der kan afhjælpe den psykiske belastning gennem forslag til nye måder at tænke om sin situation på og derigennem styrke den mentale sundhed.

Det er en svær balanceakt at ville informere om og almengøre stærke personlige følelser som sorg, skyld og skam uden derved at komme til at banalisere de mennesker, som oplever dem. Det lykkes i høj grad for Lise Holck Jørgensen, som også inddrager den kontekst og de relationer, som kvinden befinder sig i, på én gang sobert, medfølende og usentimentalt.

Den grundige gennemgang af emner som sorg, stress og påvirkning af relationer under behandling gør desuden bogen velegnet for sundhedsprofessionelle. Måske ikke som lærebog, men som inspiration og afsæt for faglig refleksion.

Lene Seibæk, seniorforsker, professor i sygepleje, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, Institut for Sundhed & natur, Grønlands Universitet.