Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

En giftig stresscocktail

Helle Hein: "En giftig stresscocktail". Forlaget Hein 2023, 288 sider - 269,95 kr.

Sygeplejersken 2023 nr. 14

Af:

Christel Trøstrup, sygeplejerske, ph.d.

62018519

Helle Hein, som vi kender fra Primadonna-ledelse, har skrevet en ny bog, som er et bidrag til, at vi begynder at forstå stress som noget andet end individets utilstrækkelighed.

Stress er også afhængig af konteksten, hvori stressen udspiller sig, og denne viden er afgørende for, hvordan vi kan arbejde med stress i organisationer.

Bogen er blevet til på baggrund af observationsstudier fra praksis, men Hein undlader at bringe disse observationer konkret ind i fremstillingen, hvilket betyder, at det, der understøtter hendes pointer, er fra andres forskning og teorier.

Bogen er opbygget af 10 kapitler, som hver især indfører læseren i den kompleksitet, der ligger under forståelsen af det, Hein beskriver som den giftige stresscocktail.

Den består af opgavens karakter, individets karakter og kontekst. Disse tre ingredienser er det, mennesker i organisationer skal have for øje, hvis de vil arbejde med og forstå stress i dag.

For sygeplejersker og ledere i sygepleje vil det være relevant at læse om moralsk stress, da de dilemmaer, der er forbundet med dette, har mange håbløse løsninger ifølge Hein.

Hun peger i stedet på, at man anerkender det moralske dilemma, der giver stress, og opfordrer til, at man skaber løsninger, der kan mindske oplevelsen af moralsk stress.

Heins bog er interessant, fordi vi er i en tid, hvor der ikke findes snuptagsløsninger til vilde problemer – her stress.

Vi skal tænke grundigt, undersøge og spørge til den stress, der opleves i dybden. Ellers fortaber vi os i gamle forestillinger om, at stress er et individuelt problem.

Indholdet er lødigt, men bogen kan med fordel læses flere gange og som opslagsværk, fordi indholdet er komplekst.

Derfor ville et register med søgeord have været endnu en force til en vigtig bog om stress.

Christel Trøstrup
sygeplejerske, ph.d., ejer og leder af Friborgen