Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

"Forhandlingerne er som et Kinderæg"

Regeringen fik et par skarpe ord med på vejen, og Emma Holten fik hele salen til at grine, da 800 tillidsrepræsentanter fra Sundhedskartellet mødtes i Odense for at forberede sig til et udfordrende OK24.

Sygeplejersken 2023 nr. 14, s. 48-51

Af:

Helle Lindberg Emarati, Journalist

62017953

<Billedtekst> Tillidsrepræsentanter fra Sundhedskartellets otte fagforbund var samlet til alvorlig snak, sang og også et godt grin med hovedfokus på OK24. 

Kringsat af fjender, gå ind i din tid
Under en blodig storm
vi dig til strid
Kanske du spør’ i angst
Udækket, åben:
Hvad skal jeg kæmpe med
hvad er mit våben?

Verselinjerne var alvorlige mandag morgen d. 13. oktober, da 800 stemmer i fællesskab sang Sundhedskartellets TR-træf i gang.

Linjerne fra Nordahl Griegs berømte digt ”Kringsatt av fiender” afspejler de meget alvorlige tider, sundhedsvæsnet befinder sig i, fremhævede kartellets formand og forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, i sin åbningstale.

”Det er en presset tid for os alle. Vi ser ventelister, arbejdspres, besparelser, økonomiske udfordringer, ansættelsesstop. Selvom vi hører statsministeren sige, at arbejdskraft er den nye valuta, så har vi samtidig kollegaer, der lige nu bliver fyret. Det påvirker i høj grad jer, og det påvirker borgerne,” sagde hun og fortsatte:

”Derfor er det vigtigt, at vi i Sundhedskartellet i dag får set hinanden i øjnene og talt sammen – ikke kun om den svære situation, vi står i op til OK24, men også om, hvor svært det er at være ansat i sundhedsvæsnet lige nu.”

De 800 stemmer tilhørte tillidsrepræsentanter fra Sundhedskartellets otte faglige organisationer, som var mødt op i Odense Congress Center for at blive klædt på til at kunne navigere i de vanskelige overenskomstforhandlinger, der ligger forude.

Om Sundhedskarteller

Sundhedskartellet er et forhandlings- og samarbejdsfællesskab på det regionale og kommunale område for otte faglige organisationer inden for sundhedsområdet, som tilsammen repræsenterer ca. 85.000 medlemmer.

Sundhedskartellet består af Dansk Sygeplejeråd, Danske Tandplejere, Danske Bioanalytikere, Danske Psykomotoriske Terapeuter, Farmakonomforeningen, Radiograf Rådet, Kost og Ernæringsforbundet og Danske Fodterapeuter.

Sundhedskartellet forhandler og indgår fælles overenskomster for alle otte faggrupper på det regionale og kommunale område.

En elefant i rummet
Og selvom både arbejdsmiljø, ligeløn og fleksibilitet og meget andet var på dagsordenen, så var der allerede fra start en uomgængelig elefant i rummet: Trepartsforhandlingerne og de fire faggrupper, regeringen allerede har udpeget som dem, der skal have et lønløft.

Den elefant adresserede Dorthe Boe Danbjørg også i sin tale, hvor hun samtidig opfordrede til sammenhold mellem faggrupperne trods benspænd.

”Selvom sygeplejerskerne er én af de grupper, statsministeren har peget på, så ved vi for det første godt, at det ikke bliver alle sygeplejersker, der får noget. For det andet er det vigtigt at huske på, at det ikke er Dansk Sygeplejeråd, der har besluttet, at det skulle være sådan her. Det er regeringen,” sagde hun til samstemmende nik og spredte tilkendegivelser fra salen.

Hun fortsatte:

”Med det sagt: Uanset, hvordan man vender og drejer det, kan det blive til en kile mellem os i Sundhedskartellet, hvis vi ikke står sammen.”

Skævfordelingspuljen
Budskabet om vigtigheden af at stå skulder ved skulder gik igen, da formænd og repræsentanter fra kartellets øvrige organisationer efterfølgende fik ordet hver især – bl.a. fra formand for Danske Bioanalytikere, Martina Jürs.

”Forhandlingerne er virkelig svære. Jeg tror stadig på det, men det er som et Kinderæg: Vi håber alle sammen på, at der er noget godt i den lille gule bold, men der kan godt nok også ligge en kedelig overraskelse derinde. Men vi går side om side ude på arbejdspladserne, og derfor skal vi i organisationerne også stå sammen om at få et resultat, vi alle kan stå på mål for,” sagde hun.

Der blev under talerne også fyret flere bredsider af mod regeringen. Formand for Kost og Ernæringsforbundet, Ghita Parry, kunne f.eks. ikke dy sig for at give statsministerens valg om at pege på bestemte faggrupper et spark med på vejen.

”Jeg kalder det ikke længere en trepartsforhandling. Jeg kalder det i stedet regeringens skævfordelingspulje,” sagde hun.

Sygeplejersker som topchefer
Dagens program bød bl.a. på et oplæg om sundhedsvæsenets udfordringer og muligheder fra tidligere sundhedschef, debattør og medlem af Strukturkommissionen Sidsel Vinge og en paneldiskussion om mulige dilemmaer omkring OK24.

Også samfundsdebattør, aktivist og feminist Emma Holten lagde vejen forbi. Hun var nemlig af Sundhedskartellet blevet tildelt Ligelønsprisen, som kartellet siden 2010 har uddelt til personer, der har gjort en særlig indsats for at sætte ligeløn på dagsordenen.

Efter overrækkelsen kvitterede Emma Holten med et skarpt oplæg om den pris – eller mangel på samme – samfundet sætter på sundhedsvæsenet, omsorgen og de kvindedominerede fag.

”Vi står i den meget mærkværdige situation, at vi i Danmark er rigere og mere produktive end nogensinde før. Alligevel oplever vi, at et samfund med forbedret omsorg for alle tilsyneladende stadig er umuligt. Faktisk står vi i en situation, hvor vi skal kæmpe med næb og klør bare for at beholde det, vi allerede har,” sagde hun.

Hun fortsatte:

”Man taler hele tiden om de ansatte i sundhedsvæsenet som dem, der passer på os alle sammen. Og det gør I også – men hvem passer på jer?”

Undervejs i sin tale kom Emma Holten med flere hårdtslående pointer – bl.a. at vi i Danmark tilsyneladende sætter højere pris på dem, der tjener en masse penge end dem, der drager omsorg for andre.

”Men jeg vil bare gerne sige, at jeg f.eks. ikke kender ret mange topchefer, der kunne klare at være oversygeplejersker. Til gengæld kender jeg virkelig mange oversygeplejersker, der sagtens kunne være topchefer,” rundede hun af – til både grin og stående bifald.

62018524

Bo Christian Meegaard

Bioanalytiker og TR, Esbjerg Sygehus,Syddansk Universitetshospital

Hvad forventer du af OK24?
"Jeg forventer selvfølgelig, at vi får indfriet nogle af de krav, vi har med fra medlemmerne. Og selvom mange siger, at vi ikke skal snakke Lønstrukturkomité, så forventer jeg, at vi til sidst bliver tilgodeset i forhold til det lønefterslæb på 3.300 kr., som de er kommet frem til i komitéen, at vores faggruppe har. Så selvom bioanalytikere ikke er én af de fire grupper, som er nævnt, så håber jeg, at der sker noget på sigt."


Hvad håber du på?
"Jeg har ikke noget minimumsbeløb, men jeg tænker jo stadigvæk, at 3.300 kr. er så relativt få kroner, at det burde kunne komme i hus inden 2030."

Hvad vil du være tilfreds med?
"Det er svært at sige. Jeg tænker, at hvis vi fik bare halvdelen af det, vi kræver i lønkroner, så er der mange af dem, jeg repræsenterer, der ville sige ja. Men det får vi jo nok ikke. Men man kan måske også kigge på det arbejdsmiljø, der er, og forbedre det? Vi har relativt store problemer med at fastholde bioanalytikere på vores sygehus. Kan man gøre noget ved det? Gøre det attraktivt igen?"

62018525

Susanne Irene Diener

Sygeplejerske og FTR, Aarhus Universitetshospital.

Hvad forventer du af OK24?
"Hvis du spørger mig helt ind i hjertekulen, så forventer jeg, at der kommer noget mere løn til sygeplejerskerne. Det har vi kæmpet for længe. Nu bliver sygeplejerskerne nødt til at blive anerkendt for det arbejde, de udfører."


Hvad håber du på?
"Jeg har svært ved at sætte kroner og ører på, men jeg har brug for, at der sker en ændring i opfattelsen af sygepleje og lønnen til sygepleje. For hvis vi skal blive ved med at kunne rekruttere til faget, så skal der ske et lønløft, ellers er sundhedsvæsenet ringe stillet. Altså, så får vi jo ikke rekrutteret dem, vi skal."


Hvad vil du være tilfreds med?
"Jeg vil være tilfreds, hvis det bliver sådan, at man kan mærke det. For hvis det er 200 kr. mere om måneden, så er det lige meget. Det skal være sådan, at den enkelte sygeplejerske kan mærke, at der er en forskel."

62018523

Christina Kjær Hansen

Sygeplejerske og tillidsrepræsentant, Roskilde Sygehus.

Hvad forventer du af OK24?
"Ikke ret meget. Jeg har en forventning om, at vi på en eller anden måde skal måle os med det private. Ikke at vi kommer helt derop, men vi skal jo følge med på en eller anden måde. Så jeg har en forventning om, at der en form for lønstigning. Hvor meget, hvor lidt, det aner jeg ikke."


Hvad håber du på?
"Min vildeste drøm ville være, at vi fik de 5.000 kr., som vi har ønsket i grundløn. Og så kunne jeg også rigtig godt tænke mig, at man som sygeplejerske også får en pension på 16 pct. Så vi kan måle os med det lidt mere mandedominerede fag som f.eks. skolelærerne."

Hvad vil du være tilfreds med?
"At blive hørt og respekteret i vores erhverv som sygeplejerske. Og jeg ville være tilfreds med en lønstigning i grundlønnen på 5.000 kr. og en pension på 16 pct. i stedet for 13,5. Jeg føler ikke, vi blev hørt ved sidste OK-forhandling, for når de sidste gang vælger efter 10 ugers strejke at lave lovindgreb, som de kunne have gjort tidligere, når de alligevel ikke var til at hugge og stikke i – det synes jeg er flabet. Jeg håber dog ikke på en strejke denne gang. Jeg håber, vi opnår fred, ligesom man gjorde ved de private forhandlinger."