Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Ringere erstatning til deltidsansatte

Sygeplejersken 2023 nr. 14, s. 7

Af:

Helle Lindberg Emarati, Journalist

62017958

Foto:

Kasper Løftgaard

De deltidsansatte bliver straffet i ny arbejdsskadereform. Og det går ud over ligestillingen, påpeger næstforperson i Dansk Sygeplejeråd, Harun Demirtas, sammen med andre fagforeninger.

Fremover vil bl.a. sygeplejersker, pædagoger og lærere ansat på deltid få færre penge i erstatning, hvis de kommer til skade, imens de er på arbejde. Det bliver resultatet af en ny lov, som Folketinget forventes at vedtage inden længe.

Loven, som er en del af en omfattende arbejdsskadereform, vil ændre den måde, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) beregner erstatning på, hvis man på grund af en arbejdsskade mister dele af sin erhvervsevne.

Når den nye lov træder i kraft, skal erstatningen nemlig fremover udmåles på baggrund af den højeste indtægt, man har haft de seneste fem år før ulykken.

Det betyder f.eks., at hvis en sygeplejerske og mor i en periode på mere end fem år er på deltid, fordi det gør det nemmere at få privatlivet til at hænge sammen, imens børnene er små, så vil erstatningen for hendes tabte arbejdsevne basere sig på en deltidsløn – også selvom hun planlagde at gå på fuld tid i fremtiden.

Urimeligt og diskriminerende
Den nye regnemetode er en ændring fra den nuværende udmåling, hvor AES både skal vurdere, hvor meget arbejdsevne, man har mistet i ulykken, og hvor mange lønkroner, man går glip af i forhold til, hvad man ellers kunne have tjent.

Ændringen vil ifølge Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) føre til nedgange i millionklassen i erstatningsbeløbene til deltidsansatte.

Og dét er uretfærdigt, fastslår næstforperson i Dansk Sygeplejeråd, Harun Demirtas, formand i BUPL-A, Lasse Bjerg Jørgensen, og formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening, Thomas Andreasen, i et fælles brev til lovgiverne.

”Man straffer i vores øjne de deltidsansatte og lader dem betale gildet for resten af arbejdsskadeområdet,” skriver de i indlægget. Her peger de også på, at flere kvinder end mænd er på deltid, og at den nye lov derfor også er skidt nyt for ligestillingen.

De beregningsprincipper for erstatning, der gælder i dag, er langt mere fair og uden kønsmæssig slagside, mener de tre repræsentanter.

”Hvis politikerne ændrer dem med det aktuelle lovforslag, bør de som minimum undtage de medarbejdere, der er ansat på deltid i en midlertidig periode, for eksempel for at have mere tid til et familieliv med små børn,” skriver de.