Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Specialistviden på bestilling

På OUH Svendborg Sygehus kan personalet på de somatiske afdelinger booke KOL- eller diabetes-sygeplejersker fra ambulatorierne til at tilse patienterne. De hjælper bl.a. med at optimere patienternes medicinske behandling og det videre forløb i primær sektor.

Sygeplejersken 2023 nr. 14, s. 38-42

Af:

Christina Sommer, Journalist

62017951

Foto:

Michael Drost-Hansen

Efter 10 dages indlæggelse er Flemming Broholm frisk nok til, at KOL-sygeplejerske Pernille Olsen kommer forbi. Hun udfører bl.a. en lungefunktionstest og fortæller ham om relevante kommunale tilbud for patienter i hans situation.

KOL-sygeplejerske Pernille Olsen har lige trillet sit lille mobile bord, der rummer både pc, rygsæk og spirometer, ind på tosengsstuen. I en stol ved siden af sengen længst væk fra vinduet sidder Flemming Broholm.

Han har været indlagt på OUH Svendborg Sygehus i 10 dage. Først på intensivafdelingen og nu på Medicinsk Afdeling M/FAM, hvor han har været de seneste to dage. Flemming Broholm er ved at komme sig over en kraftig luftvejsinfektion, men hiver stadig lidt efter vejret. Og han har stadig et centralt venekateter placeret i venstre side af halsen.

Pernille Olsen præsenterer sig og sætter sig på den rollator, som Flemming Broholm pt. bruger, når han skal bevæge sig rundt.

”Jeg er her for at tale lidt om, hvorfor du er indlagt,” siger hun og fortsætter:

”Og jeg har læst lidt op på dit sygdomsforløb. Det har været en lang indlæggelse, hvordan har du det?”

Tvivl om inhalationsteknik
Pernille Olsen har sin daglige gang i Lungemedicinsk Ambulatorium, men er sammen med sine kolleger også en del af det udgående sygeplejespecialist-KOL-tilsyn. Det betyder, at hun mellem sine aftaler med patienter i ambulatoriet også kommer ud til indlagte patienter, hvis en læge eller en sygeplejerske har bestilt et KOL-tilsyn.

KOL-sygeplejerskerne tilbyder tilsyn på alle somatiske afdelinger på OUH Svendborg Sygehus. Det samme gør diabetes-sygeplejerskerne fra Endokrinologisk Ambulatorium. Konkret kommer tilsynene i stand ved, at personalet på de somatiske afdelinger kan booke et tilsyn i den elektroniske oversigts- og patient- flow-tavle Cetrea.

Så snart tilsynet er booket, dukker patienten op i systemet hos KOL- eller diabetes-sygeplejerskerne, der så kigger forbi samme dag. Ambulatoriesygeplejerskerne assisterer og rådgiver patienter med KOL eller diabetes, og de kommer f.eks. også med forslag til optimering af den medicinske behandling og videre opfølgning på patienter, der skal udskrives til primær sektor.

Skal der ordineres ny medicin, konfererer ambulatoriesygeplejerskerne altid med relevant speciallæge. Det gør de også, hvis ordineret medicinsk behandling skal justeres, og justeringen ligger uden for ambulatoriesygeplejerskernes justeringskompetencer, fortæller KOL-sygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist Hanne Svenningsen.

”Nogle af patienterne er allerede kendt med KOL, men har måske ikke fået deres inhalator eller medicin med. Personalet kan også være i tvivl, om patienterne har den korrekte inhalationsteknik. Andre gange bliver vi tilkaldt, fordi personalet kan have mistanke om, at KOL kan være en underliggende, men endnu ikke diagnosticeret sygdom,” uddyber Hanne Svenningsen, der har været tovholder på at etablere tilsynet.

Usikre kolleger
KOL-tilsynet har eksisteret i et års tid, men tankerne om at etablere en udgående funktion bl.a. med fokus på inhalationsteknik og tværsektorielle KOL-forløb havde været der længe, fortæller Hanne Svenningsen.

”Vi havde gennem flere år observeret, at personalet på sengeafsnittene var meget usikre på både inhalationsmedicin og på de rehabiliterende tilbud, som sygehuset kan henvise patienter med KOL til i kommunerne. Det fik os til at overveje en tilsynsfunktion for år tilbage, og vi var også stærkt inspireret af vores kolleger i det endokronologiske ambulatorium, som har haft et lignende tilbud siden 2018.”

KOL-tilsynet kom dog først i stand, da ambulatoriesygeplejerskerne skulle opsøge patienter i forbindelse med opstart af de telemedicinske hjemmemonitoreringsforløb for borgere med KOL, som regeringen, KL og Danske Regioner blev enige om skulle udbredes i hele landet i forbindelse med økonomiaftalerne for 2016.

KOL- og diabetes-sygeplejerskerne har to-otte tilsyn om dagen, som planlægges mellem de ambulante besøg, og siden 2019 har diabetestilsynet været en del af et samarbejde mellem Steno Diabetes Center på OUH og Vejle Sygehus. Diabetes-sygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist Anne-Mette Veber Tønder fortæller:

”De her tilsyn giver så god mening. Både internationale og danske studier viser, at udgående diabetes- og KOL-sygeplejersker kan være med til at reducere den gennemsnitlige indlæggelsestid og øge tilfredsheden blandt både patienter og personale,” fortæller hun.

Ved akut behov for rådgivning kan personalet på hverdage også kontakte ambulatoriesygeplejerskerne telefonisk på hhv. ”Sukkerrøret” og ”Luftrøret”. Og vurderer personalet, at de har behov for en genopfriskning af viden om KOL eller diabetes, afholder ambulatoriesygeplejerskerne også gerne kurser.

62018520

"Vores patienter er ofte meget komplekse, og det er umuligt for os at vide alt om alt."

Ida Sofie Nygaard Winther,
klinisk sygeplejespecialist Geriatrisk Afdeling G1 og G2

62017934

Ved et tilsyn taler ambulatoriesygeplejerskerne både med patienten og personale, her overlæge på Kirurgisk Afdeling A, Irene Høgsberg (tv): ”Det er nærmest en minikonference, hvor vi får lagt en god plan for patienten,” fortæller diabetes-sygeplejerske Anne-Mette Weber Tønder.

Foto:

Michael Drost-Hansen

Patienten i centrum
Som overlæge på Kirurgisk Afdeling A er intern mediciner og nefrolog Irene Høgsberg begejstret for de sygeplejefaglige specialisttilsyn.

”Læger på en kirurgisk afdeling er specialister i kirurgi, men ikke i diabetes og KOL. Alle indlagte diabetespatienter får målt blodsukker, og alle patienter får målt iltmætning. Og konsekvenserne af de målinger kan vi så få diskuteret ved de sygeplejefaglige specialisttilsyn. Den tværfaglige tilgang sikrer, at patienterne får den optimale behandling, som lever op til nyeste viden inden for de respektive områder,” siger Irene Høgsberg.

Det er ortopædkirurgisk sygeplejerske Emma Jensen enig i.

”Det er en megastor hjælp at kunne trække på de her specialistkompetencer. Især hvis en patients tilstand er lidt svær at tyde og få styr på. Her kan vi hurtigt få svar på nogle spørgsmål, som vi selv ville have brugt meget lang tid på at afklare,” siger Emma Jensen og tilføjer:

”Mest af alt taler både diabetes- og KOL-tilsynene ind i vores ambitioner om at have patienten i centrum. Det kræver, at vi samarbejder mere på tværs af specialerne og deler de kompetencer, vi hver især har. Det gør vi her, men jeg synes, at vi generelt kan blive bedre til det.”

Udskrivelsessygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist på Geriatrisk Afdeling G1 og G2, Ida Sofie Nygaard Winther, bestiller også tit tilsyn.

”Vores patienter er ofte meget komplekse, og det er umuligt for os at vide alt om alt. Vi kommer lidt til kort en gang imellem, og her giver det så god mening at kunne trække på ambulatoriesygeplejerskernes specialistviden. Også i forbindelse med udskrivelse, hvor nogle patienter måske skal have justeret deres medicin eller tilknyttes kommunale tilbud,” fortæller hun og tilføjer:

”Tilsynene giver også mulighed for mere sygeplejefaglig sparring mellem de forskellige specialer og afdelinger. Det, tænker jeg, er med til at give sygeplejen et løft.”

Korrekt hjælp efter indlæggelse
Det er overlæge Rasa Ramoskiene på Medicinsk Afdeling M/FAM, der har bestilt KOL-tilsyn hos Flemming Broholm. Han er bare en af tre patienter, som hun gerne vil have KOL-tilsyn hos i dag

”Mange af patienterne er måske ikke kendt med KOL. Eller også er de indlagt af andre årsager end KOL. Derfor giver et tilsyn god mening for at optimere behandlingen. Bruger de f.eks. deres inhalator korrekt, og hvordan står det til med deres lungefunktion – det kan være år siden, de sidst fik tjekket den. Et tilsyn kan både afdække ukendt KOL og give en status på, om patienter med KOL får den korrekte behandling,” fortæller overlægen.

Ifølge Rasa Ramoskiene er patienterne også glade for tilsynene.

”Ambulatoriesygeplejerskerne ved helt naturligt mere om KOL og diabetes, end sygeplejerskerne her på afdelingen gør. De har ofte også mere tid ved patienterne og derfor mulighed for at tale dybere med patienterne om deres sygdom og tiden efter indlæggelse og derved sikre, at de får den rette hjælp, når de kommer hjem. Det er luksus, også for patienerne,” fortæller Rasa Ramoskiene

62017932

På en almindelig arbejdsdag kan KOL-sygeplejerske Hanne Svenningsen både have tilsynsbesøg hos indlagte patienter og konsultationer med ambulante patienter både fysisk, virtuelt og over telefonen.

Foto:

Michael Drost-Hansen

Tyder på KOL
På to-sengsstuen er KOL-sygeplejerske Pernille Olsen ved at være færdig med at spørge Flemming Broholm ind til hans indlæggelsesforløb, sygdomshistorik og helbreds- og livssituation. Flemming Broholm er selvstændig med eget murerfirma og har røget siden, han var ung. Han har hverken haft allergi eller astma eller tidligere været indlagt pga. vejrtrækningsproblemer.

Hans kone ryger ikke længere, og han har haft rygestop oppe at vende, men kortvarigt og uden held, fortæller han, imens Pernille Olsen gør spirometret klar.

”Du skal tage en dyb vejrtrækning og så puste ud, så kraftigt du kan, så længe du kan,” forklarer hun:

”Pust, pust, pust. Tøm dine lunger helt,” opfordrer sygeplejersken, mens Flemming Broholm gentager seancen tre gange.

Pernille Olsen takker ham og gennemgår resultatet af testen med ham.

”Din lungekapacitet er 33 pct. af det, man ville forvente af en mand i din alder. Jeg har ikke andre lungefunktionstest at sammenligne med. Og din funktion kan sagtens være påvirket af, at du har været syg,” siger hun og fortsætter:

”Du er ikke 100 pct. på toppen, og jeg hverken må eller kan sætte en diagnose på dig, men det kunne godt tyde på, at du har KOL.”

Flemming Broholm modtager beskeden roligt og fattet. Han bekræfter, at den medicin, han har fået ordineret under indlæggelsen, allerede har en virkning.

Han har dog svært ved at forholde sig til de kommunale tilbud om en afklarende samtale eller henvisning til rygestop, som Pernille Olsen foreslår ham, inden hun afslutter tilsynet og triller den mobile arbejdsstation ud af to-sengsstuen. Men nu ved han, at de findes.

Læs også i dette nummer af Sygeplejersken:

Tilsyn forbedrer behandling