Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2023 nr. 3

Læs online Download
0323_forside - magasinforsiden

Aktuelt

Akutplan skubber ansvaret over på sygeplejerskerne

Faste dagvagter har for Camilla Lorenzen betydet, at hun har kunnet blive ved med at arbejde som sygeplejerske. Med en ny akutplan, der lægger op til, at flere sygeplejersker skal tage uforudsete vagter og arbejde på tværs af afsnit, frygter hun, at flere vil forlade faget.

Danske Regioner vil styrke forskning

I et nyt udspil fremlægger Danske Regioner 14 anbefalinger, som har til formål at styrke sundhedsforskningen i Danmark. Bl.a. er patientnær og tværsektoriel forskning i fokus, hvilket er positivt set fra et sygeplejefagligt perspektiv, mener professor i sygepleje.

Slut med bæltefikseringer

På det ældrepsykiatriske afsnit SL6 i Slagelse er det lykkedes at nedbringe brugen af tvang. Oversygeplejerske Jannie Breiner Jensen fortæller, at tværfaglighed spiller en stor rolle.

Tag en ven med på arbejde

Rigshospitalet tilbyder i en ny ordning unge, som overvejer en uddannelse i sundhedsvæsenet, at komme med på job på en afdeling i en dag efter nærmere aftale.

Laveste frafald efter mentorordning

Når man begynder på sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk, kan man søge om at få en mentor. Ordningen er en stor succes, og det kan være en del af forklaringen på, at uddannelsen har det laveste frafald i landet, mener uddannelsesleder Anne Bondesen.

DSR: OK23 tegner godt

De foreløbige resultater af overenskomstforhandlingerne for privatansatte ser positive ud for både privatansatte sygeplejersker og de offentlige overenskomstforhandlinger i 2024, mener DSR-formand Grete Christensen.

Tema: Pårørende

Når pårørende bliver sygeplejersker

Stadigt mere ansvar havner hos pårørende til ældre borgere i kommunerne. Det kan true de pårørendes helbred og patientsikkerheden. For vigtige observationer risikerer at blive overset.

Presset på pårørende vokser

Når patienter udskrives stadigt tidligere fra sygehusene, havner plejeopgaver ofte hos de pårørende. Vigtige observationer kan gå tabt, og mange pårørende bliver selv syge. Sygeplejersker har ansvar for at støtte de pårørende og hjælpe dem med at sige til og fra.

"Det er et arbejde uden jobbeskrivelse"

Viola Klarskovs mor har demens. Hun bor stadig hjemme og er visiteret til fem daglige besøg af hjemmehjælpen. Hjælpen har dog ifølge Viola Klarskov været så mangelfuld, at hun i perioder har måttet besøge sin mor hver anden dag. Det har belastet datterens eget helbred og virksomhed.

Bekymrende udvikling for velfærdssamfundet

Pårørende skal være pårørende, og sundhedsfaglige opgaver skal løftes af sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Det fastslår Harun Demirtas, 1. næstforperson i Dansk Sygeplejeråd.

Kender du de pårørende?

En ny rapport ser på barrierer og muligheder for samarbejde med pårørende til svækkede borgere i hjemmeplejen. Den indeholder anbefalinger til samarbejdet og identificerer fire forskellige typer pårørende. De kan anvendes til inspiration, når plejepersonalet drøfter, hvor meget og hvordan de pårørende kan inddrages.

"Pårørende er en gave"

eHospitalet er Region Sjællands bud på, hvordan udredte og stabile patienter kan færdigbehandles i eget hjem uden at belaste de pårørende. Behandlingen foretages primært af sygeplejersker fra hjemkommunens akutteam eller eHospitalets mobile enhed.

I HVERT NUMMER

Hørt: Vi risikerer at tabe de unge

De unge vil få længere til psykiatrisk akuthjælp, hvis planer om at lukke akutmodtagelse og sengeafsnit i Esbjerg Børne- og Ungdomspsykiatri bliver gennemført. Specialsygeplejerske Tasja Birkekjær Korfitz frygter derfor, at sundhedspersonalet ikke kan nå at gribe de unge, før det er for sent.

Dengang: Så er besøgstiden forbi

På børnehospitalet Fuglebakken i 1932: Den lille pige har besøg måske af sin mor og formentlig en søndag, da det var den ene dag på ugen, hvor børnene måtte få besøg. 

Anmeldelser

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis", "Håndbog i børns sorg", "Hvordan styrker vi børn og unges mentale sundhed?" og "Omsorgstræthed - syv forebyggende principper".

Privatøkonomi

"Hvor skal pengene komme fra, hvis jeg bliver syg"

Inflation og krise betyder, at fire ud af 10 danskere mærker et tydeligt pres på deres privatøkonomi. Rie Frederiksen er én af dem. Selvom hun arbejder på fuld tid som sygeplejerske og sparer, hvor hun kan, har hun svært ved at få pengene til at række.

Sparede 100.000 på et år

Pia Derneke var langt henne i livet, før hun fik greb om sin privatøkonomi. Som ”pengeplejerske” hjælper hun nu andre kvinder med at gøre det samme – især sygeplejersker, som skal blive bedre til at drage omsorg for sig selv og deres penge.

Kosmetiske sygeplejersker

Vejen til kosmetisk sygeplejerske er en jungle

Udbuddet af kosmetiske uddannelser er vanskeligt at navigere i, oplever sygeplejerskestuderende Laura Søderberg. Brancheforening opfordrer kursister til at undersøge deres uddannelsessted grundigt.

Testen

Debat

Internationalt

"Vi kæmper samme kamp"

To britiske sygeplejersker besøgte i februar Hvidovre Hospital for at fortælle om deres lands sundhedskrise og om deres kamp for bedre løn og vilkår. Trods forskellige grader af alvor ser sygeplejerske Marianne Priskorn mange ligheder med situationen i Danmark.

Introstillinger

Nu har nyuddannede krav på introforløb

Fra den 1. april skal alle nyuddannede sygeplejersker tilbydes et introduktionsforløb, når de ansættes på et hospital. Regionshospitalet Horsens har siden 2018 prøvekørt konceptet med stor succes.

Kirsten Stallknecht Prisen

Safebrain

Interventioner virker: Færre patienter i delirium

Hvordan minimeres antallet af patienter, der går i delirium efter en operation? Det spørgsmål har i over to år drevet klinisk sygeplejespecialist Carsten Michel Pedersen fra Rigshospitalets Hjerteafdeling. Hans forskning i forskellige tiltag begynder at bære frugt.