Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Debat: Også Sygeplejersken skal overholde uniformsetiketten

"Korrekt uniformering har til formål at beskytte både patient og sygeplejerske mod sygdomsfremkaldende mikroorganismer."

Sygeplejersken 2024 nr. 1

Af:

Camilla Skovgaard Pedersen, Hygiejnesygeplejerske

62490068

Foto:

Fra Hørt, Sygeplejersken nr. 14/2024

Kommentar til billedet i artiklen ”Hørt: Bilen sluger vores SU” i Sygeplejersken nr. 14/2023.

Redaktionen på Sygeplejersken bør sikre, at deres billeder efterlever nationale retningslinjer for uniformering i sundhedsvæsnet. Medlemmer risikerer at blive udstillet som uvidende eller uprofessionelle, når de afbildes i ukorrekt uniformering.

I Sygeplejersken nr. 14/2023 var der en artikel om manglende kørselsfradrag til studerende. På billedet ses den sygeplejestuderende Sara, som poserer i uniform med løst hår, ur og fingerringe. Som læser tænker jeg, at Sara enten ikke er bekendt med – eller endnu ikke har kompetencer til – at efterleve de nationale retningslinjer for uniformering i sundhedsvæsenet.

Korrekt uniformering har til formål at beskytte både patient og sygeplejerske mod sygdomsfremkaldende mikroorganismer og forudsætter, at hænder og underarme er fri, så der kan udføres en håndhygiejne, der fjerner mikroorganismerne. Ved at bære ringe og ur får Sara ikke afbrudt smittevejen mellem sine patienter, og hun kan komme til at tage patientens bakterier med hjem, hvilket hverken patienter eller Sara formentlig er interesserede i.

Sara var nok mest interesseret i at underbygge budskabet om kørselsfradrag, men er havnet i en situation, hvor hun fremstår uprofessionel og uansvarlig, hvilket redaktionen på Sygeplejersken skulle have forhindret, før billedet blev trykt.

Camilla Skovgaard Pedersen er hygiejnesygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital

Svar

Kære Camilla Skovgaard Pedersen

Mange tak for din kommentar til billedet til artiklen ’Bilen sluger vores SU’.

På redaktionen er vi meget opmærksomme på retningslinjerne for uniformering i sundhedsvæsenet. Ikke mindst når sygeplejersker optræder på billeder og illustrationer i Sygeplejersken. Det synes vi, ligesom dig, er vigtigt.

Når det er sagt, håber vi også, at sygeplejerskerne, når de læser Sygeplejersken, ser billederne i den kontekst, de bliver formidlet i. Som i tilfældet med den konkrete artikel, der bringes under det tilbagevendende format ’Hørt’, hvor vi altid prøver at lave et anderledes og iscenesat billede, der tydeliggør budskabet visuelt. I dette tilfælde med en dunk benzin på skulderen. Den ville heller ikke passe ind i klinikken – ligesom ur, ringe og løst hår. Det er altså ikke et billede taget i klinikken med de dertil hørende hygiejniske retningslinjer for uniformen.

Kristine Jul Andersen, redaktionschef