Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Debat: Psykiatriens kollaps og skyggen af forsømmelse

Der er behov for en dybtgående dialog om struktur og administration af behandlingsressourcer udover økonomiske aspekter.

Sygeplejersken 2024 nr. 1

Af:

Kim Jørgensen, ph.d., adjunkt

Psykiatrien står over for alvorlige udfordringer pga. ressourcemangel, og det er afgørende at evaluere den nye psykiatri-plan omhyggeligt. Bekymringen er, at planen kan forværre uligheder ved at negligere visse samfundsgrupper.

Dette rejser komplekse spørgsmål om retfærdighed og prioritering i sundhedssystemet.

Der er behov for en dybtgående dialog om struktur og administration af behandlingsressourcer udover økonomiske aspekter. En retfærdig tilgang til psykiatri kræver ikke blot overfladiske ændringer, men en gennemgribende ændring i samfundets syn på mental sundhed.

Uddannelsesinitiativer kan nedbryde stigmatisering og øge forståelsen af, at mental sundhed er lige så vigtig som fysisk sundhed. Selvrefleksion om samfundets fordomme er afgørende for at skabe et støttende miljø for dem med psykiske udfordringer.

Bæredygtige løsninger kræver koordineret indsats på tværs af samfundsniveauer. Dialogen skal være åben, og samfundets engagement er nødvendigt for forandring. Det er på høje tid at omsætte ord til handling og forbedre psykiatrien i Danmark. Ved at prioritere mental sundhed og etablere et retfærdigt system kan vi håbe på en fremtid uden forsømmelse eller overseelse.

Kim Jørgensen er ph.d., adjunkt, Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi, og lektor ved Oslo-Met Universitet, Oslo