Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Er patienter for sårbare til Instagram-samtykke?

SoMe. Datatilsynet har påbudt Aarhus Universitetshospital at slette alle fotos med patienter på Instagram. Regioner stiller sig kritiske over for afgørelsen.

Sygeplejersken 2024 nr. 1

Af:

Caroline Schønberg, Journalist

62490095

Foto:

Illustration Rasmus Meisler

Aarhus Universitetshospital (AUH) har i en årrække delt indhold om patienter på hospitalets Instagram-profil ’auhdk’. Men det skal være slut nu.

I december udtalte Datatilsynet nemlig alvorlig kritik af Region Midtjylland og påbød AUH at slette samtlige fotos af identificerbare patienter fra profilen.

Ifølge afgørelsen stemmer billederne ikke overens med flere principper i databeskyttelsesforordningen, selvom patienterne har givet samtykke til deling.

Ikke jævnbyrdigt forhold
Datatilsynet indledte i december 2022 sagen mod Region Midtjylland på baggrund af en klage fra en tidligere patient, der optrådte på AUH’s Instagram-profil.

Afgørelsen blev truffet af Datarådet, der hører under Datatilsynet og forholder sig til sager af principiel karakter, som andre hospitaler også kan tage ved lære af. Som beskrevet i Sygeplejersken nr. 10/2023 er det nemlig en stigende tendens, at hospitaler og afdelinger opretter profiler og viser hverdagen frem på sociale medier.

Når patienter medvirker, fremgår det ofte, på hvilken afdeling og hvorfor patienten er indlagt. Men ifølge databeskyttelsesforordningen er behandling af helbredsoplysninger som udgangspunkt forbudt, hvilket bl.a. ligger til grund for Datatilsynets kritik og påbud.

Specialkonsulent ved Datatilsynet Pernille Ørum Walther udtaler i et skriftligt svar til Sygeplejersken:

”Vi har forsøgt at uddybe den afvejning, man som organisation skal foretage for at vurdere, om der er tale om et jævnbyrdigt forhold mellem regionen og patienten. Derfor håber vi også, at andre regioner vil overveje deres brug af sociale medier i lyset af afgørelsen.”

I afgørelsen konkluderer Datarådet, at forholdet mellem patient og hospital ikke er jævnbyrdigt, og at patienternes samtykke derfor er ugyldigt.

”Vi anbefaler, at man som udgangspunkt slet ikke lægger billeder af patienter på sociale medier,” siger Pernille Ørum Walther.

Regioner ønsker dialog
Region Midtjylland og Region Hovedstaden vil nu på vegne af de øvrige regioner gå i dialog med Datatilsynet og bl.a. sætte spørgsmålstegn ved, om ”patienter altid er sårbare og ikke har ret til selv at beslutte, om de vil medvirke i opslag på sociale medier,” skriver fagbladet Journalisten.

Vicedirektør i Koncern Kommunikation i Region Midtjylland, Kasper Kolind, har ikke ønsket at stille op til interview med Sygeplejersken, men regionen bekræfter, at de har efterlevet påbuddet til AUH. I en skriftlig kommentar til Journalisten udtaler Kasper Kolind:

”Vi synes dog, at patienternes stemme er vigtig. Det kan f.eks. handle om, at nuværende eller tidligere patienter giver gode råd til andre patienter om forebyggelse eller mestring af sygdom. Derfor vil vi gerne i dialog med Datatilsynet om muligheder og begrænsninger.”

Datatilsynet oplyser, at dialog i sig selv ikke ændrer på afgørelsen. Hvis regionen mener, afgørelsen er forkert, skal regionen skriftligt anmode om genoptagelse.

I Sygeplejersken nr. 10/2023 fortalte daværende vicedirektør i Koncern Kommunikation i Region Midtjylland, Birgitte Thingholm, at de ville lave en regional retningslinje for sociale medier, når Datatilsynets afgørelse lå klar. Men arbejdet er endnu ikke påbegyndt, da man afventer dialog med Datatilsynet om afgørelsen, oplyser regionen.

Læs tema om Sociale Medier i Sygeplejersken nr. 10/2023