Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Nyt skema sikrer rettidig palliativ indsats

Sygeplejersker og plejepersonale skal ved hjælp af et nyt brugervenligt skema identificere de borgere, der i den sidste del af livet har behov for en understøttende og palliativ indsats.

Sygeplejersken 2024 nr. 1

Af:

Sussi Boberg Bæch, Journalist

62490094

Foto:

Marcus Emil Christensen

Palliationssygeplejerske Anne Hansen underviser kollegaer i brugen af SPICT-4ALL™ – et skema, de kan bruge til at vurdere, om borgere har brug for en palliativ indsats.

”Her i efteråret og vinteren var hun indlagt med KOL i exacerbation flere gange, og hendes helbred er forværret med gentagne lungebetændelser, hvor hun ikke rigtig er kommet sig. Jeg kan se, at hun har fået problemer med at handle ind og lave mad selv og ikke længere går ud med skraldet. Derfor er det måske tid til at lægge en plan for fremtiden,” siger Anne Hansen.

Hun er palliationssygeplejerske i Københavns Kommunes hjemmesygepleje og har været på hjemmebesøg hos en 85-årig kvinde med hjertesvigt og KOL. Tilbage på kontoret overvejer hun nu, om kvindens helbred er blevet så dårligt, at hun har behov for en palliativ indsats.

Som en hjælp tager Anne Hansen et nyt skema frem kaldet SPICT-4ALL™. Skemaet, der netop er oversat til dansk, er for nylig taget i brug i Københavns Kommune. Det er en mere brugervenlig udgave af det oprindelige værktøj SPICT™ – Supportive and Palliative Care Indicators Tool – som er udviklet til brug på sygehuse og i kommuner og almen praksis.

Det nye skema er et valideret screeningsredskab, der skal hjælpe Anne Hansen og hendes kolleger i arbejdet med at identificere de borgere, der har behov for en palliativ indsats. Så de både får mere hjælp og pleje nu og her – og får lagt en plan for pleje og omsorg i fremtiden.

”Ved at bruge SPICT-4ALL™ systematisk opdager vi nogle palliative borgere tidligere, hvor vi ellers ville komme for sent ind i forløbene. Jo tidligere, vi kommer ind, jo bedre bliver forløbene, og jo bedre bliver borgerens livskvalitet. SPICT-4ALL™ hjælper også i samarbejdet mellem hjælpere og assistenter, da alle kan bruge skemaet, fordi det er ret brugervenligt,” forklarer Anne Hansen.

Fakta

Hvad
Et redskab kaldet SPICT-4ALL™ hjælper personalet med at identificere borgere, der har brug for en palliativ indsats. Målet er at gøre det lettere for alle at genkende og tale om tegn på, at en persons helbred er i forværring. Det bruges også som hjælp til at planlægge palliativ pleje og behandling.

Hvem
Sygeplejerskerne Gert Engmark og Alice Johansen fra Videnscenter for Lindring – Kbh har stået for at oversætte og validere den danske oversættelse af SPICT-4ALL™ i samarbejde med lektor Heidi Bergenholtz fra Sjællands Universitetshospital og REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Hvor
Skemaet er udviklet til brug på sygehuse, i kommuner og i almen praksis og er bl.a. ved at blive udbredt på plejehjem, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen i Københavns Kommune.

Hvorfor
En rettidig palliativ indsats er forbundet med færre indlæggelser.

Hvordan
Personale, der observerer en borger i forværring, udfylder skemaet. På baggrund af de fremkomne generelle og helbredsmæssige forværringer, lægges en tværfaglig plan for den palliative indsats hos borgeren.

SPICT™
Supportive and Palliative Care Indicators Tool.

Opfyldt ønske om dødssted
Heidi Bergenholtz er lektor i basal palliation på Sjællands Universitetshospital og REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation. Hun forklarer, hvorfor en tidlig palliativ indsats er vigtig.

”Vi har en masse forskning, der støtter op om, at det er vigtigt med en rettidig palliativ indsats. Hvis vi får identificeret de rette patienter og borgere og får taget en samtale om, hvad de ønsker i den sidste tid, betyder det også færre akutte indlæggelser,” siger hun og tilføjer:

”En tidlig indsats betyder at flere får opfyldt deres ønske om dødssted, så de ikke ender med at dø i ambulancen eller under en akut indlæggelse.

Heidi Bergenholtz forklarer, hvorfor SPICT™ er et godt redskab til tidlig identifikation.

”Det er en meget stor udfordring at få identificeret de personer, der har et helbred i forværring, og som er i deres sidste del af livet og har brug for en understøttende og palliativ indsats. Her er SPICT™ velegnet, fordi vi ved, at det identificerer mennesker i deres sidste leveår.”

62490077

Anne Hansen er palliationssygeplejerske i Københavns Kommunes hjemmesygepleje. Efter et besøg hos en ældre kvinde, bruger hun SPICT-4ALL™ til at vurdere hendes palliative behov. Foto: Marcus Emil Christensen

Tilbage på Anne Hansens kontor tager hun en iPad frem og åbner SPICT-4ALL™ i den elektroniske borgerjournal. Hun går i gang med at udfylde skemaet og læser det første spørgsmål højt:

”Har denne person tegn på dårligt eller forværret helbred?”

”Ja, helt klart. Her kan jeg sige ’ja’ til, at hun har haft akutte indlæggelser, helbredet er generelt blevet værre, hun har tabt sig, og der er kommet øget hjemmehjælp, fordi hun har problemer med at handle ind og lave mad til sig selv,” forklarer Anne Hansen, inden hun går videre til næste afsnit i skemaet.

Det omhandler kliniske helbredsproblemer som kræft, demens eller skrøbelighed, problemer i nervesystemet, hjerte- eller kredsløbsproblemer, lungeproblemer, nyre- eller leverproblemer.

På baggrund af det udfyldte skema og Anne Hansens sygeplejefaglige vurdering kommer hun frem til, at borgeren har behov for tidlig lindring.

”Kvindens helbred er generelt blevet dårligere, og hun går og taber sig. Så jeg vil få en ernæringssygeplejerske ud og vurdere, om vi skal lave om på maden, eller om der er behov for proteindrik. Jeg vil sætte gang i medicinsanering i samarbejde med lægen og sørge for, at borgeren får taget stilling til genoplivning. Og så vil jeg tale med de faste social- og sundhedshjælpere, der kommer i hjemmet, og orientere dem om, at vi nu har et større fokus på lindring frem for behandling,” siger Anne Hansen og fortsætter:

”Det kalder på en tværfaglig indsats, herunder kontakt til praktiserende læge, for at få lavet en plan for fremtidig omsorg, pleje og behandling. I første omgang vil jeg kontakte de pårørende, så de får den information, de har behov for, og som gør dem trygge.”

Kort om SPICT™

  • SPICT-4ALL™ er et redskab til at identificere borgere med behov for en palliativ indsats.
  • Redskabet er et brugervenligt skema, der bl.a. henvender sig til sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.
    Skemaet bruges fagligt og tværprofessionelt.

Oversatte selv til dansk
SPICT-4ALL™ havde slet ikke eksisteret på dansk, hvis ikke sygeplejerske Gert Engmark fra Videnscenter for Lindring – Kbh havde undret sig over, hvorfor der ikke fandtes en dansk udgave af skemaet.

”Jeg kendte i forvejen til SPICT™, som vi har brugt i Københavns Kommune i en årrække, men det er ikke særlig brugervenligt – niveauet er simpelthen for højt og komplekst. Ved et tilfælde stødte jeg på SPICT-4ALL™, som egner sig meget bedre både til praktiserende læger, sygeplejersker og plejepersonale,” siger Gert Engmark og fortsætter:

”Derfor kontaktede jeg organisationen i Skotland, som står bag SPICT™, og spurgte, om der var en dansk version på vej. Det var der ikke. Så det endte med, at jeg sammen med min sygeplejerskekollega Alice Johansen selv kom til at stå for at oversætte og validere skemaet i samarbejde med Heidi Bergenholtz.”

Siden da har han sammen med Alice Johansen arbejdet for at udbrede kendskabet til SPICT™ ved at undervise de københavnske sygeplejersker og plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejeenheder i brugen af SPICT-4ALL™. Kursisterne har ifølge Gert Engmark taget rigtig godt imod.

”Personalet har manglet et redskab som SPICT-4ALL™ til at sætte ord på det, de går og gør i forvejen. Så deres mavefornemmelse for, at en borger har behov for en palliativ indsats, bliver klinisk kvalificeret via redskabet,” siger han.

Tre gode råd til at bruge SPICT-4ALL™

  • Få redskabet lagt i den elektroniske borgerjournal.
  • Tænk forværring af helbred, og planlæg i god tid.
  • Brug redskabet ved gennemgang af borgere, der har nedsat almen tilstand. 

Ser de små tegn
Når SPICT-4ALL™ bliver udbredt til plejehjem og hjemmeplejeenheder, er en vigtig pointe ifølge Heidi Bergenholtz, at skemaet også bliver brugt i en tværprofessionel sammenhæng.

”Vi anbefaler, at man bruger redskabet tværprofessionelt, så man får diskuteret med sine kollegaer, hvilke tegn på forværring man ser,” siger hun.

For Anne Hansen giver det rigtig god mening. Hun understreger, hvor vigtigt det er, at hjælpere hiver fat i en assistent eller sygeplejerske, når de ser en borger i forværring, for at de sammen kan koordinere indsatsen omkring tidlig opsporing af behovet for lindring. Selve det at udfylde skemaet kan gøres af alle faggrupper med adgang til borgerjournalen.

”Når assistenter og hjælpere kommer i hjemmet kontinuerligt, ser de alle de små tegn på, at helbredet bliver forværret. At borgeren f.eks. springer måltider over og ikke kommer i bad. Ved at have skemaet i baghovedet, kan de indsamle de nødvendige informationer til at udfylde skemaet,” siger hun.

Og på baggrund af skemaet kan sygeplejersker lave en videre plan.

”På den måde får vi fanget de ældre og skrøbelige borgere med et forværret helbred. Vi får lagt en plan, som gør, at der kommer ro i hjemmet, og at borgeren får en helt anden livskvalitet. De fleste ved jo godt i forvejen, hvor tingene er på vej hen,” forklarer Anne Hansen og tilføjer:

”I vurderingen af, hvorvidt fokus skal være rehabiliterende eller skifte til tidlig lindring, er SPICT-4ALL™ et godt redskab,” tilføjer hun.

Båret af ildsjæle
Heidi Bergenholtz kommer med en opfordring til alle, der arbejder med basal palliation, både på kommunale plejehjem, hjemmeplejeenheder og sygehusafdelinger, hvor det ikke går lige hurtigt alle steder med at begynde at bruge SPICT-4ALL™.

”Lige nu er implementeringen båret af ildsjæle. En mere systematisk indsats kræver, at ledelserne går forrest og får kommunikeret, at det her er ikke en ’kan’ opgave men en ’skal’ opgave.”

”De fleste vil jo gerne dø derhjemme, og vi skal sikre, at vi i god tid får afklaret ønsker og behov. For at løfte den opgave er vi nødt til at få implementeret de nødvendige redskaber, og her er SPICT-4ALL™ et af de rigtigt brugbare redskaber. Så perspektivet er, at vi simpelthen bare kommer i gang,” siger Heidi Bergenholtz.