Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygepleje med udgangspunkt i barnets adfærd og signaler

I slutningen af januar åbner Rigshospitalet et NIDCAP-trænings- og udviklingscenter, der som det andet i landet kan tilbyde sygeplejersker og andre fagprofessionelle uddannelse indenfor bl.a. NIDCAP.

Sygeplejersken 2024 nr. 1

Af:

Christina Sommer, Journalist

62490056

Foto:

Nikolai Linares

Hamzas far Mohammad Hussain besøger sin familie dagligt, og i weekenderne kommer storesøster og storebror også med.

I begyndelsen af december 2023 havde Hamza været indlagt på Rigshospitalets Afdeling for Intensiv Behandling af Nyfødte og Mindre Børn i fire måneder sammen med sin mor. Han blev født i august 2023, 24 uger gammel med en vægt på 607 gram.

Hamza har allerede gennemgået tre operationer i sit korte liv, to pga. af tarmlidelsen NEC (nekrotiserende enterocolitis) og den tredje pga. øjensygdommen ROP (præmaturitets retinopati). Han kom til verden med sin tvillingebror, som desværre døde tre dage efter fødslen.

Før neonatal-afdelingerne døde næsten alle børn, der var født før uge 28. Men den medicinske og teknologiske udvikling har gjort, at rigtig mange overlever.

Den højt specialiserede og tværfaglige pleje og behandling, som Hamza har modtaget på Rigshospitalet, har bl.a. taget udgangspunkt i NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program), som i dag er udbredt på landets neonatal-afdelinger.

NIDCAP er en international standard for, hvordan barnets udvikling støttes, og hvordan familien integreres i omsorgen for deres barn. NIDCAP bygger på forskning fra bl.a. neurologien, udviklings- og familie-psykologi, medicin og sygepleje og tager udgangspunkt i at se og forstå det lille barns adfærd og signaler, fortæller Sanne Allermann Beck:

”Det handler om at se og få en helhedsforståelse af barnets styrker, udfordringer og sårbarheder, bl.a. ved inddragelse af barnets historie, sygdom, medicin og udstyr. NIDCAP sikrer bl.a., at sygeplejen til de for tidligt fødte børn tager udgangspunkt i barnets adfærd og signaler på velvære eller ubehag. Også forældrene undervises og vejledes i at tolke deres barns måde at udtrykke sig på”.

Hvornår er et barn for tidligt født?

Frem til 2004 blev det kaldt en spontan abort, hvis et dødfødt barn blev født før uge 28.

Efter anbefaling fra Etisk Råd blev grænsen ændret, så en fødsel før eller i uge 22 kaldes en abort.

Et barn født i uge 23-24 anses i dag for at være levedygtigt, alt efter barnets omstændigheder ved fødslen. Barnets vægt kan her være helt nede på 400-500 gram.

Mere end 50 pct. af de børn, der fødes med en fødselsvægt mellem 750 gram og 1.000 gram (svarende til 25-27 uger), overlever i dag. I Danmark fødes ca. seks pct. af alle børn for tidligt, dvs. inden der er gået 37 fulde uger af graviditeten.

Et barn vejer i gennemsnit:

  • Ca. 650 gram ved 24 svangerskabsuger
  • Ca. 1.000 gram ved 27 svangerskabsuger
  • Ca. 1.500 gram ved 30 svangerskabsuger
  • Cirka 2.300 gram ved 34 svangerskabsuger
  • En normal fødselsvægt er 2.500–4.500 gram.

Mindske stress og ubehag
Afdelingen har arbejdet målrettet med NIDCAP det seneste årti og blev NIDCAP-certificeret i 2015. Det betyder, at den lever op til 121 standarder omhandlende behandling og pleje af barnet, familien, det fysiske miljø på afdelingen samt forhold for personalet.

Og den 26. januar åbner Rigshospitalet et nationalt trænings- og udviklingscenter svarende til det center, der ligger på Aarhus Universitetshospital, så der nu er to centre i Danmark, der tilbyder specialuddannelse i NIDCAP og FINE (Family Infant Neuro-development Education) til både sygeplejersker, sundhedsplejersker, læger, jordemødre og andre sundhedsprofessionelle, der arbejder med nyfødte børn.

”NIDCAP bidrager til øget fokus på at mindske tiltag, der udløser stress, smerte og ubehag hos det lille barn. Det sikrer, at barnet får de mest optimale muligheder for at vokse, trives og udvikle sig ud fra det udgangspunkt, barnet har. Og forældrene anses som de vigtigste omsorgsgivere for deres barn. Det har stor betydning for, at barnet får en god start på livet og kan udvikle sig på en sund måde,” uddyber Sanne Allermann Beck.

Vigtigt med tydelige aftaler
Både hun og Ragnhild Måstrup glæder sig dog også til, at afdelingen skal flytte i nye lokaler i 2026, når Mary Elizabeths Hospital for børn, unge, gravide og deres familier efter planen står klar.

”Her får vi langt bedre mulighed for at samle hele familien om det indlagte barn 24/7. Det har stor betydning for vores samarbejde med forældrene og det partnerskab om det for tidligt fødte og syge nyfødte barn, vi så gerne vil have op at stå,” siger Sanne Allermann Beck og tilføjer:

”Selvfølgelig er der nogle instrumentelle opgaver, vi bliver nødt til at varetage. Men vi har også forældre, som f.eks. selv skruer op og ned på ilten alt efter barnets saturation. Det kræver bare vejledning, forventningsafstemning og tydelige aftaler. Og dem er vi meget mere opmærksomme på at indgå i dag, end vi var før i tiden.”

En svær begyndelse

  • Udstillingen ”En svær begyndelse. For tidligt født i sygeplejens hænder” åbner officielt den 1. februar 2024 på Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Fjordvej 152, 6000 Kolding.
  • Museet har åbent fra tirsdag-søndag kl. 11.00-16.00, med afvigelser i skoleferier. Læs mere på museets hjemmeside www.dshm.dk