Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Teknologi, søvn og sundhedspædagogik

BØGER. Sygeplejerskens redaktion får løbende tilsendt bøger fra landets forskellige forlag, både faglitteratur, fiktion og andre typer romaner. Her præsenteres et lille udvalg.

Sygeplejersken 2024 nr. 1

62490083

Et sundhedsvæsen i digital forandring

Trine Ungermann Fredskild, Ulla Gars (red.)
Teknologi og innovation i sundhedsvæsenet
Gads Forlag 2023
304 sider – 349,95 kr.

Teknologi i relation til pleje og behandling er noget, som sundhedsvæsenet fokuserer meget på.

De sundhedsprofessionelle skal derfor være forberedt på et sundhedsvæsen i forandring og på, at de udfordringer, de møder, kræver både faglige, menneskelige, innovative og teknologiske kompetencer.

Bogen ser på behovet for såvel digitale som innovative kompetencer.

Den er inddelt i tre dele:
Del 1: Digitalisering af sundhedsvæsenet, ledelse og kompetenceudvikling.
Del 2: Nye teknologiske arbejdsredskaber, diskurs og etik.
Del 3: Innovation, kommercialisering og vurderingsmetoder.

Bogen er tværfagligt orienteret og bidrager med ny viden bredt indenfor det sundhedsprofessionelle område.

Læs også temaet i Sygeplejersken nr. 14/2023 om kunstig intelligens i sygeplejen.

62490074

Nyeste viden om den nødvendige søvn

Birgitte Rahbek Kornum
Sover du?
Politikens forlag 2023
272 sider - 300 kr.

God og rigelig søvn er lige så vigtigt som at spise sundt og bevæge sig. Men det er svært at finde et moderne menneske, som ikke i perioder har problemer med at sove, og alt for mange kæmper med søvnen nat efter nat.

Bogen forklarer den vigtigste og den nyeste viden om søvn på en lettilgængelig måde – og giver råd, alle kan have brug for. Forfatteren svarer på 123 spørgsmål om søvnen og dens væsen og løfter sløret for de nyeste landvindinger inden for søvnforskning.

Læs også Trialogen om søvn i Fag&Forskning nr. 2/2016

62490078

Aktivt fokus på sundhedspædagogik i praksis

Peter Thybo
Det hele menneske
Hans Reitzels forlag 2023
282 sider - 340 kr.

Lær at arbejde med ”det hele menneske” i de opdelte systemer inden for sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesfaglige områder.

Bogen bygger på den salutogene tænkning og fokuserer aktivt på sundhedspædagogik i praksis.

Den udfordrer vores tilgang og har et kritisk blik på flosklerne – og viser konkret, hvordan du kan favne hele menneskers komplekse livssituationer, håb, drømme, mestring og potentialer i det sundheds­pædagogiske arbejde.