Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Hun lægger fotos op på Instagram fra operationsstuen. Er det ok?

Lene synes ikke, at en nyuddannet kollegas fokus skal være på Instagram. Den yngre kollegas fokus burde være 100 pct. på patienten og på at lære mere om anæstesien. Men kan hun tillade sig at anfægte sygeplejerskens adfærd?

Sygeplejersken 2024 nr. 2

Af:

Laura Elisabeth Lind

sy2-2024_dilemma.jpg

Foto:

Illustration af Andrea Ucini

Et par klik på mobilen, og så er et nyt foto fra anæstesiafdelingen lagt op på Instagram. Efterhånden ligger der en del fotos og kortere reel-videoer med fængende musik. Et af billederne er taget under en operation på det anæstesiafsnit, hvor Lene arbejder.

Det er en yngre nyuddannet anæstesisygeplejerske, der flittigt bruger mobilen, men hun uploader ikke billeder af patienter eller plejepersonale, og Lene tænker da også, at juraen for så vidt er overholdt. 

“Men jeg kan genkende patientforløbet via mit kendskab til udstyr og set-up, foto af et skema med patientens højde og vægt, valg af medicin og tidspunktet på dagen,“ siger Lene, som er over 50 år og efterhånden har mange års erfaring som anæstesisygeplejerske.

Ingen af de andre kollegaer på afsnittet kender til profilen. Lene har fået nys om den, fordi en god kollega fra et andet afsnit på afdelingen kunne se ud fra billederne, at sygeplejersken nu måtte være rykket videre til det specialafsnit, hvor Lene arbejder.

Sygeplejersken har valgt at oprette profilen under sin uddannelse for at promovere anæstesiuddannelsen. Der er flere billeder, hvor monitoren kører i baggrunden under et anæstesiforløb.

“Jeg bliver stødt over, at en meget nyuddannet anæstesisygeplejerske har brugt tid på stuen til at tage billeder af set-up og udstyr og uploade i arbejdstiden. Teksten indikerer, at det er vildt spændende at bedøve, og at der sker meget akut. Den opfordrer til at vælge anæstesispecialet, hvis man vil prøve noget vildt,“ siger hun og fortsætter:

“Når vi forsøger at forklare og vejlede, lytter hun ikke ret grundigt, men fortæller om de vilde blå blink-episoder, hun har stået i. Jeg er derfor i tvivl om, om hun modtager tilstrækkelig vejledning.”

Lene bekymrer sig over, om sygeplejerskens fokus i virkeligheden er et andet sted end på patient og læring.
“Hendes adfærd strider mod vores professionelle varetagelse af patientsikkerhed og høje grad af omsorg og omhyggelighed for patienter i en sårbar situation. Jeg forstår ikke, hvordan man som nyuddannet anæstesisygeplejerske kan vælge at have fokus på at jagte et billede. Hvad, hvis der sker fejl under anæstesiforløbet, og det kan bevises, at hun har været i gang med at tage billeder og uploade til profilen?”

Afdelingens mobilpolitik siger, at man ikke må bruge sin private telefon i patientnære omgivelser. Men det gør mange alligevel, f.eks. under anæstesiforløb, hvis deres barn har ringet. Lene mener da også, at insta-billeder fra stuen er at gå langt over grænsen.

“Men er jeg bare en gammel sur anæstesisygeplejerske, der sværger til, at vi skal have vores fulde opmærksomhed på patienten under hele anæstesiforløbet? Er det bare mig, der ikke har fundet ud af at se Instagram som en gave til promovering af vores fag og speciale?”

Lene er i tvivl om, hvad hun skal gøre. Skal hun lukke øjnene, eller bør hun tage snakken med sygeplejersken og oversygeplejersken?

Svar: En etisk refleksion kan være relevant

De Sygeplejeetiske Retningslinjer er vejledende i forhold til etiske dilemmaer og problemstillinger, når de opstår i udøvelse af sygepleje. Sygeplejersken har et fagligt, personligt, etisk og æstetisk ansvar i forhold til de patienter, der har behov for sygepleje. Lene kan derfor vejlede den nyuddannede anæstesisygeplejerske i henhold til de sygeplejeetiske retningslinjer og orientere sig i hospitalets personalepolitik vedrørende de sundhedsprofessionelles anvendelse af mobiltelefonen og holdninger til anvendelse af sociale medier i arbejdstiden.

Situationen kan give anledning til en drøftelse - en etisk refleksion - i fagfællesskabet, hvor Lene er med til at forholde sig aktivt og kritisk til sin egen og kollegers adfærd på sociale medier, overholdelse af tavshedspligten og sætte fokus på patientsikkerheden såvel under anæstesien som efterfølgende, hvis billederne kan afsløre patientens identitet eller skade patienten.

Desuden må de hygiejniske principper medtænkes. For formodentlig anvendes mobiltelefonen i mange forskellige sammenhænge, også uden for operationsstuen. Lene kan henvise til De Sygeplejeetiske Retningslinjer og pjecen ’Brug af sociale medier’ udgivet af Sygeplejeetisk Råd.

På vegne af Sygeplejeetisk Råd, Dorte Sørensen Tungelund og Jette Christiansen.

Det gjorde Lene

Lene konfronterede ikke sygeplejersken med sin holdning. Hun gik derimod til ledelsen, som derefter tog kontakt til sygeplejersken og bad om, at billeder fra anæstesiforløb, der kunne genkendes, blev slettet.

Desuden er det blevet indskærpet, at hun ikke må tage billeder, optage film og uploade til profilen i arbejdstiden. Det er også formidlet som en generel regel for personalegruppen: Man må ikke bruge sin
private telefon i patientnære situationer, ligesom der ikke må tages billeder og video i arbejdstiden.