Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

”Det er fedt med en lønstigning allerede fra april” 

Pia Kongsted Nielsen er sygeplejerske og fællestillidsrepræsentant i Guldborgsund Kommune. Hun er overordnet set positiv over for weekendens OK24 forlig på det kommunale område. Hun ser det som et skridt på vejen.

Publiceret: 

20. februar 2024

Senest opdateret: 

22. februar 2024

Af:

Josephine Stær

jst@dsr.dk
62799821

”Jeg tror på, at det er det bedst mulige resultat,” siger Pia Kongsted Nielsen, som en reaktion på udfaldet af OK24-forhandlingerne mellem forhandlingsfællesskabet og KL, der faldt på plads lørdag d. 17. februar efter flere forhandlingsdøgn. Det endte med en overordnet økonomisk ramme på 8,8 pct., hvoraf de 6,51 pct. Går til generelle lønstigninger.

”Jeg synes, at det er et skridt i den rigtige retning, og at det er positivt, at der er fokus på både lønstigninger og fleksibilitet,” fortæller hun.

Hun refererer til, at der i forliget på det kommunale område bl.a. indgår et element, der omhandler øget fleksibilitet, der giver den enkelte sygeplejerske mulighed for at spare frihed op til senere afvikling.

Et skridt på vejen 

Selvom Pia Kongsted Nielsen overordnet set er positiv overfor aftalen, så ser hun det snarere som et skridt på vejen end det endelige mål.

”Jeg ser det som et skridt på vejen mod de 5.000 kroner, som vi gik efter. Jeg er glad for, at vi har fået noget, der kommer til at kunne mærkes, men jeg synes også, at det kunne have været endnu bedre,” fortæller hun.

Et større økonomisk råderum og anerkendelse 

I forliget fremgår det, at der fra d. 1. april i år vil være en lønstigning på fire pct. for de kommunalt ansatte sygeplejersker. 

”Jeg synes, at det er fedt, at det bliver udmøntet så hurtigt, og at det er en stigning, som vi kommer til at kunne mærke,” siger Pia Kongsted Nielsen og tilføjer:  

”Det kommer til at give et lidt større økonomisk råderum, men for mig personligt betyder anerkendelsen af, at vi gør et godt stykke arbejde også en del.” 

Bekymring for en skævvridning mellem kommunalt- og regionalt ansatte sygeplejersker 

Selvom Pia Kongsted Nielsen er positivt stemt over for aftalen, er hun dog bekymret for, at der kommer til at opstå en form for skævvridning mellem sygeplejersker der er ansat i henholdsvis kommuner og regioner.  

”Jeg er bekymret for, at vi muligvis kommer ud i noget der minder om et skel mellem dem og os, fordi der er en risiko for, at vi lønmæssigt kommer til at ligge et stykke fra hinanden. Sygeplejerskerne i regionerne blev tilgodeset i efterårets trepartsforhandlinger, og det gjorde vi ikke i kommunerne,” afslutter Pia Kongsted Nielsen.

Hovedpunkterne i rammeaftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og KL

  • En samlet økonomisk ramme på 8,8 pct. over to år. Heraf 6,51 pct. i generelle lønstigninger inkl. reguleringsordning til alle sygeplejersker. 

  • Aftalen betyder reallønsforbedringer til alle på 2,17 pct. fordi forbrugerpriserne forventes at stige med 4,34 pct. i samme periode. 

  • Lønnen stiger flere gange i perioden. Første gang den 1.april 2024 med 4,0 pct. 

  • For en nyuddannet sygeplejerske betyder det generelle lønstigninger på minimum 2.050 kr. inklusive pension. 

  • For en erfaren sygeplejerske med 10 års anciennitet eller mere, betyder det generelle lønstigninger på minimum 2.500 kr. inklusive pension.  

  • Dertil kommer stigninger i særydelser, særlig feriegodtgørelse og lokale tillæg, der også reguleres med de generelle lønstigninger. 

  • Ud over de generelle lønstigninger, er der også aftalt en organisationspulje på hele 2 pct., som skal forhandles den 26. februar mellem DSR og KL, og ændringer i arbejdstidsaftalen som følge af treparten.