Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

For medlemmer

Her kan du, som medlem, downloade relevant materiale

Diasshows

Hvis du vil læse oplæg omkring brandsår fra akutkoncerencen 2016:

.......

Fra Fagdagen 2018 kan her downloades powerpoint-shows:

......

Fra Fagdagen 2019 kan her downloades powerpoint-shows:

......

Kontingent
Du betaler kr. 250,00 pr. år for at være medlem af DAENA. Hvis du, mod forventning, ikke modtager et girokort, så kan kontingentet indbetales således:

Reg.nr.: 4183 kontonr.: 11369642

Husk at oplyse dit navn og medlemsnummer af DSR