Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Ny bekendtgørelse omhandlende det psykiske arbejdsmiljø

1. november 2020 træder en ny bekendtgørelse omhandlende det psykiske arbejdsmiljø i kraft. Det er første gang at Arbejdstilsynet samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, sådan som et bredt flertal i Folketinget blev enige om med arbejdsmiljøaftalen fra 2019.

Publiceret: 

1. oktober 2020

Senest opdateret: 

10. marts 2023

Af:

FS12

fs12@dsr-fs.dk

1. november 2020 træder en ny bekendtgørelse omhandlende det psykiske arbejdsmiljø i kraft.

Formålet med den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Det er første gang at Arbejdstilsynet samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, sådan som et bredt flertal i Folketinget blev enige om med arbejdsmiljøaftalen fra 2019.

Der findes allerede AT-vejledninger om hhv. vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Arbejdstilsynet har meldt ud at de vil supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne om stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet, samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. (Kilde: beskæftigelsesministeriet - pressemeddelelse den 30.09.2020)

Det er muligt at se den nye bekendtgørelse her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1406