Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Nyhedsbrev nytår 2023/24

Læs bla om: I 2023 har vi deltaget i det europæiske og nordiske samarbejde, via vores Medlemskab af FOHNEU og NORDSAM.

Publiceret: 

29. december 2023

Senest opdateret: 

17. januar 2024

Af:

Bette L Rønnov

bette@p48.dk

Kære medlem af FaSAM

Håber i alle har haft en dejlig jul og måske stadig nyder juleferie med familien.

Om et par dage skal vi igen hilse et nyt år velkommen – vi håber det bringer fremskridt og nye tider for arbejdsmiljø sygeplejersker i Danmark. Traditionen tro giver vi med vores jule- og nytårshilsen en lille up-date på status i vores faglige selskab.

Vi har i bestyrelses år 2023/2024 til dato afholdt 3 bestyrelsesmøder. 2 online og 1 med fysisk fremmøde.I kraft af begrænsede ressourcer på grund af bestyrelsens størrelse på 3 personer, har vi valgt fortsat at koncentrere kræfterne på etablering af en Specialuddannelse. Vi er stadig i kontakt med Sundhedsstyrelsen og afventer nyt møde, forhåbentlig tidligt i 24. Vi er glade og taknemmelige for, at vores nye forkvinde, Dorthe Boe Danbjørg, efter vores ønske, stadig vil være tilknyttet vores faglige selskab som kontaktperson i forbindelse med uddannelsen. Vi er i den forbindelse, velvidende at hun har mange opgaver, og med de kommende overenskomst forhandlinger, kræver det også fra vores side fleksibilitet, som vi er fuldt indstillet på.

Også i 2023 har vi deltaget i det europæiske og nordiske samarbejde, via vores Medlemskab af FOHNEU og NORDSAM. Julie & Charlotte har i år deltaget, i 1 Boardmeeting. I efteråret i Paris. Der er etableret kontakt til vores Norske kollegaer og vi håber at se dem til et møde i 2024 og udvikle på det Nordiske samarbejde.

Generalforsamlingen i år blev afholdt som dagsmøde i Roskilde. Vi håbede på lidt større tilslutning end tidligere – der var også mulighed for on-line deltagelse, men desværre var der ikke mange der deltog.

Vi har et STORT nytårsønske om at tiltrække flere af i medlemmer til generalforsamling og andre arrangementer og vil gerne hermed opfordre jer til at kontakte os med forslag/ønsker til hvordan vi sikrer større fremmøde. Vi er villige til stor kreativitet,

Så hold endelig ikke tilbage med gode ideer.

I det hele taget vil vi endnu en gang opfordre til at alle der har noget på hjerte henvender sig til os.

Kontakt oplysninger findes her på hjemmesiden under Bestyrelse.

Med disse ord vil vi fra bestyrelsens side ønske dig og din familie en fortsat glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

Bestyrelsen i FaSAM, Julie Staun, Bette Lundh Rønnov & Charlotte Uno Bisgaard.