Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Nyhedsbrev sommeren 2023

Læs bla om: Julie Staun og Charlotte Uno Bisgaard afholdt 25.juli møde med Dorthe Boe Danbjørg omkring status på arbejdet i robusthedskommisionen og folketingets forlig i forhold til fremtidig indsats på arbejdsmiljø området.

Publiceret: 

15. august 2023

Senest opdateret: 

17. januar 2024

Af:

Bette L Rønnov

bette@p48.dk

FaSAM Nyhedsbrev sommer, 2023

Kære medlem af FaSAM
Sommeren er gået ind i sin sidste fase og det er tid til en lille update fra FaSAM.
Bestyrelsen har siden sidste nyhedsbrev holdt 2 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene, 18-19.marts, var et weekend møde med fysisk fremmøde. Temaet for mødet var planlægning af generalforsamlingen, hjemmesiden, status på arbejdet med uddannelse og økonomi.
FaSAM er udfordret i forhold til at rekruttere og fastholde medlemmer, hvilket i sagens natur kompliceres yderligere så længe vi ikke får uddannet nye arbejds- og miljøsygeplejersker.
Det er også grunden til at vi arbejder benhårdt og stålsat på at få etableret en specialuddannelse. Vi er fortsat i positiv dialog med Sundhedsstyrelsen omkring dette, godt støttet af DSR nuværende næstformand, Dorthe Boe Danbjørg.
Julie Staun og Charlotte Uno Bisgaard afholdt 25.juli møde med Dorthe Boe Danbjørg omkring status på arbejdet i robusthedskommisionen og folketingets forlig i forhold til fremtidig indsats på arbejdsmiljø området. Det er ingen hemmelighed, at vi i FaSAM ikke er imponerede over de indsatser man peger på, som i vores øjne ikke er ret innovative, men derimod en fortsættelse af indsatser der indtil videre ikke har forbedret arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Vi har rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Ane Halsboe, men det er ikke lykkedes at få ministeren i tale.
Ved mødet havde vi også lejlighed til at ønske Dorthe Boe Danbjørg held og lykke i fald hun valgte at stille op som formand for DSR, hvilket vi jo nu ved at hun gør. Vi har haft et glimrende samarbejde med Dorthe som vi også udtrykte et stórt ønske om at fortsætte i det tilfælde at hun vælges som DSRs næste formand.
Vi vil gerne opfordre alle vores medlemmer til at gøre sin stemme gældende og stemme til formandsvalget. Hold øje med dsr.dk hvor der vil være præsentation af kandidaterne og datoer for valgmøder etc.
26. juni afholdt FaSAM generalforsamling i Roskilde. Fremmødet var ikke så stort som vi nok havde ønsket os, men vi havde en god dag, i forsommerens fine vejr.
Bestyrelsens beretning vil blive lagt op på FaSAMs hjemmeside på dsr.dk, men da hjemmesiden er lagt på en ny platform, er vi i disse dage ved at blive oplært i opsætning af denne. Bette Lundh Rønnow og undertegnede har således i dag deltaget i et online kursus om dette. Jeg vedhæfter beretningen til nyhedsbrevet, da vi ikke helt ved hvornår vi får adgang til at opdatere hjemmesiden.
Europæisk samarbejde, FOHNEU.
Vi var desværre forhindrede i at deltage i FOHNEUs 56. board meeting i Schweiz, men i uge 42 afholdes 57. boardmeeting i Paris og her vi FaSAM være repræsenteret ved Julie Staun og NORDSAM ved Charlotte Uno Bisgaard. FOHNEU har 30 års jubilæum i 2023 og det var oprindeligt planen at dette skulle markeres ved
mødet i Paris, men fejringen er nu udsat til 2024 hvor det er planen at der skal afholdes FOHNEU kongres. Vi glæder os til forhåbentlig snart at kunne informere nærmere om dette.
Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle et ruskende godt og farverigt efterår – HUSK du er ALTID velkommen til at kontakte bestyrelsen med idéer, ønsker, ris eller ros….


De bedste hilsner
På bestyrelsens vegne
Charlotte Bisgaard,
formand, FaSAM
zisbis@hotmail.com
Tlf. 20516075
Arbejds- og miljøsygeplejersker | dsr.dk