Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo
Logo for Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)

Dansk Sygepleje Selskab (DASYS)

DASYS er en selvstændig paraplyorganisation for sygeplejefaglige selskaber og tværfaglige sammenslutninger.

59403824

Om DASYS

DASYS er en selvstændig paraplyorganisation for de sygeplejefaglige selskaber i Danmark. De har cirka 12.000 medlemmer og bidrager med sygeplejefaglige perspektiver i råd, styrelser og ministerier.


Nationale konferencer

DASYS afholder tre nationale konferencer om året med fokus på forskning, uddannelse og dokumentation og med mere end 150 deltagere pr. konference.

DASYS ejer også Center for Kliniske Retningslinjer, der godkender kliniske retningslinjer og afholder kursusvirksomhed. Centret har selvstændig bestyrelse og videnskabeligt råd.


Adgang til faglige eksperter

DASYS har direkte adgang til faglige eksperter via de sygeplejefaglige selskaber, og DASYS promoverer sygepleje og rådgiver sundhedspolitiske udvalg i samarbejde med de faglige selskaber.

Fagligheden er både specialerettet og tværgående inden for klinisk sygepleje, forskning, uddannelse og dokumentation. DASYS taler ikke sygepleje for sygeplejens skyld, men for patientens skyld.

Mere om DASYS
Få mange flere informationer om DASYS og deres arbejde på deres egen hjemmeside:

DASYS og de Faglige Selskaber

Ifølge vedtægterne optager DASYS medlemmer inden for de faglige- og tværfaglige selskaber under Dansk Sygeplejeråd (FS’erne), hvis medlemsskaren består af mindst 50 % sygeplejersker.

Spørgsmål om indmeldelse kan stilles til DASYS-sekretariat eller til formand Pia Dreyer.


Faglige selskaber under DSR, der er medlemmer af DASYS:

 • FS for Akutsygepleje
 • FS for Anæstesi- Intensiv og Opvågningssygeplejersker
 • FS for Dermatologiske Sygeplejersker
 • FS for Diabetessygeplejersker
 • FS for Gastroenterologiske Sygeplejersker
 • FS for Geriatriske Sygeplejersker
 • FS for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker
 • FS for Hygiejnesygeplejersker
 • FS for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker
 • FS for Konsultations- og Infirmerisygeplejersker
 • FS for Kræftsygeplejersker
 • FS for Ledende Sygeplejersker
 • FS for Lunge- og Allergisygeplejersker
 • FS for Nefrologiske Sygeplejersker
 • FS for Neurosygeplejersker
 • FS for Operationssygeplejersker
 • FS for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker
 • FS for Palliationssygeplejersker
 • FS for Plastikkirurgiske Sygeplejersker
 • FS for Psykiatriske Sygeplejersker
 • FS for Reumatologiske Sygeplejersker
 • FS for Sygeplejersker der arbejder med børn og unge
 • FS for Sygeplejersker der arbejder med Udvikling og Forskning
 • FS for Sygeplejersker i Kommunerne
 • FS for Sygeplejersker i Stomiplejen
 • FS for Sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling
 • FS for Tværkulturel Sygepleje
 • FS for Urologiske Sygeplejersker
 • FS for Øjensygeplejersker
 • FS for Øre, – Næse og Halskirurgiske Sygeplejersker

Listen er seneste opdateret i december 2020