Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Nyt fra Sygeplejeetisk Råd

Sygeplejeetisk råd søger 5 nye medlemmer. Du kan her læse mere om ansøgning samt om Sygeplejeetisk Råds pågående arbejde.

Publiceret: 

22. juni 2017

Senest opdateret: 

12. april 2023

Af:

FS23

fs23@dsr-fs.dk

Sygeplejeetisk Råd har til opgave at værne og fremme sygeplejeetisk standard samt at afgive udtalelser om faglige/etiske problemstillinger, som indbringes for Rådet af Dansk Sygeplejeråds medlemmer eller Dansk Sygeplejeråd.

Lyder ovenstående som noget for dig, søger Sygeplejeetisk Råd nu fem nye medlemmer. Der er valg til Sygeplejeetisk Råd på DSRs kongres i maj 2018. Rådet består af 10 medlemmer, der skal repræsentere hele landet og alle virksomhedsområder. Ansøgning sker til DSRs kredse i december 2017 og januar 2018.

Ny refleksionsmodel
Efter sommeferie er Sygeplejeetisk Råd klar med en ny refleksionsmodel, der skal kunne anvendes til bearbejdning af etiske dilemmaer, der opstår i udøvelsen af sygepleje. Modellen er inspireret af SME-modellen, der er en refleksionsmodel, der er udviklet på Senter for Medicisk Etisk på Oslo Universitet. Modellen vil sikre, at refleksionen inddrager etiske teorier og sygeplejeetiske retningslinjer, der styrker sygeplejerskers etiske dømmekraft og faglige vurderinger.

Vil du vide mere?
Du kan læse hele Sygeplejeetisk Råds brev til de faglige selskaber ved at trykke på dette link; Nyt fra Sygeplejeetisk Råd og lære mere om Rådets arbejde på deres hjemmeside - https://dsr.dk/ser.