Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Uddannelsesstøtte

Her kan du søge om uddannelsesstøtte gennem FSGOS samt få yderligere information om ansøgningskriterierne.

Uddannelsesstøtte i FSGOS

Send en mail med en ansøgning til fagligtselskab.fsgos@gmail.com

Ansøgningskriterier

Uddannelsesstøtten ydes primært til udgifter i forbindelse med selve det faglige arrangement så som kursusafgift, transport, ophold og lignende. Herunder ikke forplejning.

For at kunne opnå uddannelsesstøtte fra Fagligt Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker skal du som medlem opfylde følgende kriterier:

  • Du skal være medlem af FSGOS og have været det i mindst 1 år
  • Ansøgningen skal indeholde dokumentation for dine udgifter samt en beskrivelse af den faglige relevans
  • Dokumentation for de udgifter støtten dækker, skal være specificeret og sendes til kassereren med originale bilag
  • Du forpligter dig til at sende et referat fra arrangementet til vores webredaktør senest 1 måned efter arrangementets afholdelse og om muligt give et kort oplæg på næstkommende
  • Landsseminar. Referatet vil efterfølgende blive bragt på hjemmesiden.
  • Bestyrelsesmedlemmer kan ikke søge uddannelsesstøtte i FSGOS.

Der gives uddannelsesstøtte til FSGOS landskursus 2x 2500kr årligt.

Afhængig af økonomien kan der også være år, hvor vi ikke bevilger uddannelsesstøtte.

Ansøgningen returneres til FSGOS' Forperson.